Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

A fost aprobată decizia Guvernului privind politica de subvenționare a agricultorilor pentru următorii 5 ani17 mai 2017

Astăzi, 17 mai 2017, în cadrul ședinței de Guvern a fost aprobat Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

Domeniile de sprijin financiar au fost racordate la prevederile Legii cu privire la principiile subvenţionării în agricultură, necesitatea realizării obiectivelor de guvernare asumate în cadrul Programului de activitate a Guvernului pentru anii 2016-2018 şi a altor documente de politici strategice din sector, ce vizează eficientizarea procesului de acordare a subvenţiilor în agricultură prin direcţionarea acestora spre domenii cu un potenţial de producţie cu valoare adăugată înaltă şi pentru a spori productivitatea agriculturii şi competitivitatea producţiei agricole.

Mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru anul 2017 constituie 900 mil. lei, inclusiv 231, 0 mil. lei din contul Programului ENPARD Moldova - Suport pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.

Sursele fondului vor fi valorificate conform măsurilor de sprijin aprobate și vor facilita susținerea modernizării sectorului agroindustrial și dezvoltării rurale prin realiza următoarele obiective:

  • Creşterea competitivităţii sectorului agroindustrial prin restructurare şi modernizare;
  • Asigurarea gestionării durabile a resurselor;
  • Sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural și în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole.

Proiectul regulamentului de subvenționare a fost îmbunătățit astfel că:

  • regulamentul este valabil pentru 5 ani (2017-2021);
  • prevede implementarea unui sistem nou de monitorizare a rezonabilității costurilor investițiilor;
  • alocarea subvenţiilor în cuantumuri majorate (tineri fermieri, femei fermier, achiziționarea de bunuri de la producătorii autohtoni);
  • mărimea subvenţiilor nu vor depăşi 50% din costul investiţiilor;
  • are la bază un plan de afaceri prin care să demonstreze eficiența proiectului realizat;

Examinarea cererilor de acordare a subvenţiilor se va realiza de către Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA), conform proceselor stipulate în Regulamentul de subvenționare.

În termen de 5 zile din data aprobării deciziei de acordare a subvenției, AIPA va perfecta și înainta spre executare ordinele de plată către Trezoreria de Stat. Plata subvenției se va efectua în ordinea depunerii ordinelor de plată la Trezoreria de Stat.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media