Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni cu cotă majoritară de stat și-au raportat activitatea pentru anul 201624 martie 2017

La 22 martie 2017, în incinta Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare s-a desfășurat o ședință de lucru, în scopul expunerii bilanțului activității întreprinderilor de stat din subordinea Ministerului și a societăților pe acțiuni cu cotă majoritară de stat, pentru anul 2016.

Ședința a fost prezidată de Iurie Ușurelu, viceministru al agriculturii şi industriei alimentare. La fel, a participat Ion Parea, viceministru al agriculturii şi industriei alimentare, Andrian Roşca, șef interimar al Direcției administrarea patrimoniului de stat şi a fondului funciar, Boris Ștubei, șef al Secției fond funciar, Vitalie Fărîmă, șef al Secției administrarea patrimoniului de stat, precum și președinții consiliului de administrare a întreprinderilor de stat și președinții consiliului societăților pe acțiuni cu cotă majoritară de stat.

În urma expunerii bilanțului activității întreprinderilor de stat din subordinea Ministerului, s-a propus ca directorii întreprinderilor de stat și a societăților pe acțiuni cu cotă majoritară de stat care au înregistrat indicatori economico-financiari pozitivi și au îmbunătățit activitatea întreprinderilor să fie stimulați prin acordarea unor premii, distincții de stat, prin oferirea unor deplasări peste hotarele țării. Ceilalți directori care au prezentat o activitate economico-financiară nesatisfăcătoare, urmează ca în timpul apropiat, să prezinte Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare planuri ce vor include măsuri de redresare a situației înreprinderilor, în caz contrar, unii directori vor fi sancționați disciplinar, conform Codului Muncii.

Totodată, reprezentații din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare urmează ca în timpul apropiat să se deplaseze la întreprinderile din subordine, unde vor examina modul de utilizare a fondului funciar și vor propune soluții de optimizare în cazuri necesare.

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare anual organizează astfel de întruniri, la care directorii întreprinderilor prezintă un raport pentru anul prezent în comparație cu anul precedent, care include: structura veniturilor și cheltuielilor, datoriile și creanțele, obiectivele stabilite și îndeplinite, precum și alte aspecte.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media