Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

„MOLDAGROTECH-2017”În perioada 15-18 martie 2017, la CIE „MOLDEXPO” SA se va desfășura cea de-a XXXII-a ediție a Expoziției internaționale specializate, de mașini, echipament și tehnologii pentru complexul agroindustrial „MOLDAGROTECH-2017” (spring).

Evenimentul este organizat de CIE „MOLDEXPO” SA sub patronatul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și oferă participanților oportunitățile de a promova noutățile din domeniu, o bogată gamă de mașini și utilaje pentru automatizarea agriculturii, instrumente, produse de protecție a plantelor, fertilizanți, material semincer ș.a., la fel diverse servicii pentru sectorul agroindustrial.

Trecerea în revistă a tehnicii și materialelor pentru sectorul agrar va lua conturul concursului conex expoziției „Util pentru Moldova”.

La fel, expoziția „MOLDAGROTECH-2017” a fost selectată pentru desfășurarea Zilei Tineretului Studios „Agrogenerația”, care va antrena studenții Universității Agrare de Stat din Moldova în dezbateri la diverse teme, devenind o pistă de lansare a tinerelor talente.

O noutate a ediției curente, a XXXII-a, este înregistrarea vizitatorilor  conform standardelor internaționale din domeniu, fapt ce va permite controlul calității acestora, garanția succesului și eficienței pe termen lung.

În cadrul expoziției vor fi organizate seminare și mese rotunde cu tematici, strategiile de cercetare, inovare și transfer tehnologic în horticultură, vinificație, producerea semințelor, tehnologii alimentare precum și elaborările tehnico-științifice în mecanizarea agriculturii de instituțiile științifice din ramură.

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură va prezenta participanților noile prevederi și principiile Regulamentului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2017.

Un rol important în cadrul expoziție va fi organizarea și petrecerea seminarului – „Metode de îmbunătățire a nivelului de trai și muncă în zonele rurale în Moldova și Dezvoltarea rurală”, de către Misiunea Consultantului UE de Nivel Înalt și MAIA. Relevanța evenimentului în premieră este punerea în aplicare cu succes a Politicii de Dezvoltare Rurală în Moldova și integrarea acesteia în Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-2020, care este unul din principalele obiective ale proiectului în domeniul agricol și dezvoltare rurală.

Scopul evenimentului este de a implica asociațiile de fermieri, instituțiile de cercetări și învățământ în acțiunile pe acest subiect.

În contextul celor expuse mai sus Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare invită producătorii agricoli și persoanele cointeresate pe data de 15-18 martie 2017, pe str. Ghioceilor 1, CIE „MOLDEXPO” SA,  mun. Chișinău,  pentru a vizita cea mai vastă expoziție în domeniul agroalimentar.