Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Proiecte de asistență externă în sectorul agroalimentar

Proiectele de asistenţă externă

în domeniul agriculturii și industriei alimentare – 2017

 

Nr.

Denumirea  proiectului

Donator

Bugetul proiectului

Perioada de implementare

Proiecte investiționale

1.

Proiectul Agricultura Competitivă (MAC-P II)

Banca Mondială  

(cu suportul Guvernului Suediei, GEF)

34 mln USD -

buget MAC-P I și

10 mln USD - MAC-P II (credit/grant)

2012-2019

2.

Programului Rural de Rezilienţă Economico - Climatică Incluzivă

(IFAD-VI)

IFAD

(cu suportul GEF, Guvernului Danemarcii)

25,8 mln USD (credit/grant)

2014-2017

3.

Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

Banca Europeană de Investiții

75 mln EURO

(credit)

2011-2016, extins 2017

4.

Proiectul „Livada Moldovei”

Banca Europeană de Investiții

120 mln EURO

(credit)

2016-2020

5.

Proiectul de Asistenţă pentru Fermierii Neprivilegiaţi 2KR

Guvernul Japoniei

21 mln USD

 (grant)

2000 - prezent

6.

Programul ENPARD Moldova - suport pentru agricultură şi dezvoltare rurală

Comisia Europeană

53 mln EURO

(suport bugetar sectorial)

2016-2018

7.

Proiectul Utilizarea Eficientă a Combustibilului Solid din Biomasă

 Guvernul Japoniei

70 mln LMD

(grant)

2013- prezent

  1. Proiecte de asistentă tehnică

 

8.

Proiectul de asistență tehnică pentru implementarea Programului ENPARD-Moldova

Comisia Europeană

2,65 mln EURO

dec. 2016-2018

9.

Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și Taraclia

Comisia Europeană

6,5 mln EURO

2016-2018

10.

Proiectul TWINING „Consolidarea capacităților și competențelor Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură din Moldova (AIPA) în vederea administrării măsurilor de sprijin în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale conform normelor și standardelor UE”

Comisia Europeană

1,2 mln EURO

dec. 2016 - 2018

11.

Suport la fortificarea sectorului de siguranță a alimentelor din Republica Moldova

Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO)

400 000 USD

2014-2017

12.

Suport pentru adaptarea şi implementarea managementului integrat al dăunătorilor în Moldova

Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO)

420 000 USD

2015-2017

13.

Sporirea capacităților de rezistență la secetă a fermierilor mici prin adoptarea celor mai bune practici de irigare și a practicelor moderne de irigare

Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO)

400 000 USD

2014-2017

14.

Dezvoltarea Strategiei Naţionale şi a Planului de Acţiuni pentru resursele genetice animale şi programului de ameliorarea genetică a vacilor de lapte

Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO)

320 000 USD

2015-2017

15.

Suport pentru elaborarea Programului Național pentru Resurse Genetice Vegetale pentru Agricultură și Alimentație în Moldova

Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO)

300 000 USD

2015-2017

Ex: Diana Gherman

Tel: 022 210-135  

09.02.2017