Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Proiecte de asistență externă în sectorul agroalimentar

 2015

 

Nr.

Denumirea  proiectului

Tipul asistenţei

Obiectivul general al proiectului

Bugetul

Perioada de implementare

Finanţator/Implementator

1.

Proiectul de Management a Dezastrelor şi Riscurilor Climatice

(Componenta C. Adaptarea la Riscurile Climatice în Agricultură).

credit

Contribuirea la reducerea sărăciei prin managementul riscului de dezastre în scopul protejării celui mai vulnerabil segment al societăţii.

2 mln USD

(buget total al proiectului –

10 mln USD)

2010 - 2015

Banca Mondială

2.

Proiectul Agricultura Competitivă

 

 

 

 

credit

Sporirea competitivităţii sectorului agroalimentar prin acordarea suportului la  modernizarea sistemului de management în domeniul siguranţei alimentare, facilitarea accesului fermierilor la pieţe şi promovarea unor  practici durabile de management a terenurilor agricole.

28,4 mln USD

2012-2017

Banca Mondială

3.

Proiectului de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltare a Businessului Agricol (IFAD-V)

credit

Susţinerea eforturilor Moldovei în dezvoltarea sectorului agricol, ce va satisface atât piaţa locală, cît şi exportul.

20 mln USD

(surse pentru creditare epuizate)

2011 - 2016

Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)

4.

Programului Rural de Rezilienţă Economico - Climatică Incluzivă (IFAD-VI)

 

credit/grant

Obiectivul general al Programului Rural de Rezilienţă Economico – Climatică Incluzivă este de a mări veniturile şi rezistenţa la schimbările climatice ale antreprenorilor săraci din mediul rural.

 

25,8 mln USD

 

2014-2017

 

Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)

5.

Proiectul de Asistenţă pentru Fermierii Neprivilegiaţi 2KR

 

grant

Creşterea producţiei alimentare în Republica Moldova din contul diminuării pierderilor la recoltare şi creşterea calităţii pregătirii de bază a solului (arăturii).

21 mln USD

 

2000 - prezent

 

Guvernul Japoniei

6.

Credit de asistenţă condiţionată

credit

Sporirea competitivităţii prin restructurarea şi modernizarea agriculturii, creşterea treptată a cotei de produse agricole cu valoare adăugată înaltă.

100 mln EURO

(90 mln EURO pentru sectorul agroindustrial)

2014-2015

Guvernul Republicii Polone

7.

Îmbunătăţirea capacităţilor de eliminare a produselor chimice periculoase din fostul spaţiu sovietic, ca model de abordare şi prevenire a poluării de la utilizarea pesticidelor

asistenţă tehnică

Proiectul propus tinde să-şi asume un rol catalitic pentru dezvoltarea unei abordări sistemice faţă de pesticidele inutilizabile, POPs şi managementul produselor chimice periculoase în regiune.

N/A

2012-2015

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO)

Donator 75% - Comisia Europeană

8.

Suport pentru adaptarea şi implementarea managementului integrat al dăunătorilor în Moldova

asistenţă

tehnică

Suport pentru dezvoltarea şi implementarea programelor naţionale privind adaptarea şi promovarea managementului integrat al dăunătorilor.

420 000 USD

2015-2016

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO)

 

9.

Dezvoltarea Strategiei Naţionale şi a Planului de Acţiuni pentru resursele genetice animale şi programului de ameliorarea genetică a vacilor de lapte

asistenţă

tehnică

Ameliorarea resurselor genetice în domeniul creşterii bovinelor din Moldova

 

320 000 USD

2015-2016

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO)

 

10.

Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

credit

Soluţionarea vulnerabilităţilor structurale din industria vinicolă a Moldovei.

75 mln EURO

2011-2016

Banca Europeană de Investiţii

11.

Proiectul „Livada Moldovei”

credit

Facilitarea şi crearea condiţiilor favorabile pentru restructurarea lanţului valoric al sectorului horticol din Republica Moldova şi oferirii noilor oportunităţi de finanţare la condiţii avantajoase agenţilor economicii din sectorul horticol.

120 mln EURO

2014-2020

Banca Europeană de Investiţii

12.

Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor

(ACED)

asistenţă tehnică

Sporirea succeselor sectorului agricol moldovenesc în producerea şi comercializarea produselor cu valoare adăugată înaltă.

15,9 mln USD

2011-2016

USAID/MCC

13.

Sporirea Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor

(CEED-II)

(Componenta Vinificaţie şi sectorul industriei exportatoare emergente)

asistenţă tehnică

Avansarea eforturilor RM în promovarea unei economii solide, diversificate şi orientate spre exporturi, prin îmbunătăţirea competitivităţii şi eficienţei ale industriilor-cheie naţionale.

9,2 mln USD

2010-2015

USAID

14.

Tranziţia la Agricultura Performantă

grant

Sporirea veniturilor în mediul rural prin stimularea creşterii în agricultura performantă şi catalizarea investiţiilor în producerea cu valoare adăugată înaltă. Activităţile proiectului includ:  reabilitarea sistemelor centralizate de irigare, reformarea sectorului de irigare, facilitarea accesului la finanţe, creşterea vînzărilor produselor agricole de valoare înaltă.

102 mln USD

2011-N/A

MCA-Moldova