Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Proiecte în discuţiepentru aprobarea Regulamentului sanitar veterinar cu privire la stabilirea normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa de Trichinella în carne

22 Jun 2017
Ex. Dumitru Cocieru Tel. 022 210 724

Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări

20 Jun 2017

pentru modificarea şi completarea Hotărîrii de Guvern nr. 686 din 13 septembrie 2012 „Cu privire la aprobarea unor metode de analiză pentru controlul nutreţurilor”

12 Jun 2017
Ex.: Cocieru Dumitru tel.: 022 210 724

cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1001 din 10 decembrie 2014 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informational „Registrul solurilor Republicii Moldova”

12 Jun 2017
Responsabil Vasile Nemțanu tel. 022210122

cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului

09 Jun 2017
Ex.: Alexandr Manciu; Tel.: 0 22 222 545

Cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2017– 2022

05 Jun 2017
Ex.: Alexandr Manciu; Tel.: 0 22 222 545

proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la Cerinţele aplicabile germenilor şi seminţelor destinate producţiei de germeni

31 May 2017
Ex.: Mihai Mocanu Tel.: 022 210 610

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii India privind cooperarea în domeniul carantinei și protecției plantelor

31 May 2017
Ex: Viorica Gîra. Tel: 022 210-160

pentru modificarea şi completarea Legii viei şi vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006

30 May 2017
Ex.:Elena Negrei Tel/fax: 022-210-192

pentru aprobarea Regulamentului sanitar veterinar cu privire la stabilirea normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa de Trichinella în carne

29 May 2017
Ex.: Cocieru Dumitru Tel.: 022 210 724

cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar

29 May 2017
Ex.: Sergiu Balacci Tel.022 210 159

Proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 594 din 02 august 2011

25 May 2017
Ex.:Veronica Tertea Tel.:022 210 137

Norma sanitar-veterinară privind măsurile de combatere a bolii de Newcastle (pseudopesta aviară)

25 May 2017
Ex.: Denis Mutu tel.: 022 210 724

cu privire la aprobarea Programului naţional de protecţie integrată a plantelor pentru anii 2018-2027

22 May 2017
Ex.:Ion Paraschiv Tel.:022 210 297

proiectul Legii cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructe şi legume proaspete

20 May 2017
Ex.: Sarban Vasile Tel.: 022 237 731

cu privire la ținerea Registrul de stat al animalelor

19 May 2017
Ex.: Alexandru Popa Tel.: 022 210 500

cu privire la aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate

18 May 2017
Ex.: Elena Negrei Tel.: 022 210 192

Proiectul de hotărîre de Guvern cu privire la completarea unei hotărîri de Guvern

16 May 2017

Pages