Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

invită operatorii economici interesaţi să participe la procedura de achiziţie pentru Cererea Ofertei de Prețuri privind achiziţionarea rechizitelor de birou.

Termenul - limita de prezentare a ofertelor este pîna la 29.02.2016,  ora 11:00

Pentru detalii: 210-408

 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=11431780 

Fișa de date

Buletin