Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Cu privire la restricțiile tranzitului de mărfuri pe teritoriul Ucrainei prin Federația Rusă spre Kazahstan și KîrgîzstanÎn contextul decretului Președintelui Federației Ruse din 1 iulie 2016, care restricționează tranzitul de mărfuri pe teritoriul Ucrainei prin Federația Rusă spre Kazahstan și Kîrgîzstan, în urma consultărilor bilaterale cu Ministerul Investițiilor și Dezvoltării al Republicii Kazahstan, se recomandă organizarea livrării bunurilor conform următoarelor rute:
- prin Georgia, Azerbaidjan și pe marea Caspica prin portul Aktau;
- prin Turcia, Iran, Turkmenistan și Uzbekistan.

În același timp, informăm agenții economici din domeniul agriculturii și industriei alimentare despre posibilitatea obţinerii Certificatului ce atestă un eveniment de forţă majoră în temeiul Legii nr. 393 –XIV din 13 mai 1999 cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova şi al Statutului acesteia. 
În scopul soluţionării litigiului parvenit, cât şi eliminarea barierelor de export, este necesar ca agenții economici să prezinte în adresa Camerei de Comerţ şi Industrie, o cerere prin care să fie solicitat în regim de urgenţă eliberarea certificatului menţionat mai sus.
În cerere este obligatoriu de indicat:
-  denumirea, forma juridică de organizare, sediul solicitantului, motivul cererii;
- câte o copie a fiecărui contract încheiat, faţă de care nu aţi respectat obligațiunile contractuale.
Pentru detalii, vă rugăm respectuos să consultaţi Regulamentul privind eliberarea certificatului ce atestă evenimentul de forţă majoră: http://chamber.md/files/forta_majora/Regulamentt.pdf (se anexează).
Totodată, comunicăm că subiectul tranzitului de mărfuri pe teritoriul Ucrainei prin Federația Rusă spre Kazahstan și Kîrgîzstan a fost inclus pe agenda de discuții privind restabilirea și dinamizarea relațiilor comercial-economice între Republica Moldova și Federația Rusă pentru anii 2016-2017. 
De asemenea, problema în cauză, precum și impedimentele create agenților economici din Moldova, a fost abordată activ în cadrul consultărilor la nivel de experți pe marginea documentului vizat, care s-au desfășurat în perioada 26-27 iulie curent la Moscova.
Mai mult ca atât, acest subiect va fi propus spre dezbateri și pe platformele de profil CSI, precum și în cadrul vizitei la Chișinău a prim-viceministrul Dezvoltării Economice al Federației Ruse, Alexei Lihaciov, preconizate pentru a treia decadă a lunii august.