Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunţă iniţierea procesului de monitorizare şi evaluare a implementării Legii privind depozitarea cerealelor și regimul certificatelor de depozit pentru cereale30 martie 2017

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.81 din 17.02.2017 „Cu privire la aprobarea listei actelor normative, care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pe parcursul anului 2017”, în scopul identificării gradului de implementare a actelor legislative şi normative, determinării faptului dacă obiectivele şi/sau scopul actelor au fost îndeplinite, dacă au apărut consecinţe neprevăzute sau negative, precum şi în scopul elaborării recomandărilor de remediere a consecinţelor negative, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunţă iniţierea procesului de monitorizare şi evaluare a implementării Legii nr.33-XVI din 24 februarie 2006 privind depozitarea cerealelor și regimul certificatelor de depozit pentru cereale.

Întru eficientizarea procesului de evaluare a legii sus-nominalizate, solicităm implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi prin prezentarea opiniilor şi propunerilor, inclusiv completînd chestionarul ataşat.

Propunerile şi sugestiile urmează a fi transmise, până la data de 30 septembrie 2017, în scris, la adresa: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Direcţia analiză monitorizare și evaluarea politicilor, or. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 168; sau la adresa de e-mail: diana.cosalic@maia.gov.md

Persoana de contact este: Diana Coșalîc, tel: 022-210-063 (Direcţia analiză monitorizare și evaluarea politicilor)