Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Se anunță concurs de participare la cursuri de formare în agricultura ecologicăMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentare în comun cu Direcția Generală de Migrație al Ministerului Muncii din Italia organizează cursuri de formare profesională în domeniul agriculturii ecologice. Participanții vor beneficia de instruire în domeniul sistemelor de certificare a produselor ecologice și vor putea activa în calitate de inspectori.

Cursul este conceput pentru a oferi cunoștințe de bază pentru sistemul de agricultură ecologică, personalului din surse publice, autoritățile care sunt responsabile de supraveghere pentru a garanta dezvoltarea adecvată și eficientă a acestei sector. Accentul este pus pe legislație, principii de producție, de control al Uniunii Europene și al sistemului de certificare cu referire, în special, la experiența organismelor de control din Italia.

Costurile de deplasare, cheltuielile de cazare și de ședere vor fi acoperite de Programul „International Mobility of Labour“ și Agenția ANPAL Servizi S.p.a.

Responsabil de gestionarea proiectului și de organizarea cursurilor de formare este IAM.B. - Institutului Agronomic Mediteranean din Bari și secțiunea Italiană a CIHEAM (Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes),

Cursurile date se vor desfășura pe o perioadă de trei săptămâni (144 de ore de formare) și vor avea loc la Bari (Italia), cu începere de la 3 până la 20 iulie 2017.

Cursul de formare se va desfășura în limba engleză și va include module teoretice și practice, precum sunt activități de teren și laborator, axat pe următoarele subiecte:

 Introducere în agricultura ecologică: principii, istorie, biodiversitate, ecologie;

 Managementul fertilității;

 Managementul condițiilor de mediu;

 Cadrul legislativ european privind producția, etichetarea, importul din țări terțe. Cadrul legal în alte țări;

 Cadrul legal privind controlul și certificarea, inclusiv vizite la întreprinderi și organismele de control.

Activitățile de instruire vor fi efectuate de către profesori cu experiență de cel puțin trei ani. De asemenea, pentru întreaga durată a cursului va fi asigurat un ghid

Condiţiile generale de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) studii superioare și experiență profesională în domeniul științelor agricole sau discipline conexe (minim 4 ani);

c) posedă limba engleză;

d) Cunoaşterea legislaţiei cu privire la produsele ecologice

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

- Cererea (se anexează);

- Copia buletinului de identitate;

- Certificatul medical Forma 086;

- Copia carnetului de muncă;

- Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi /sau de specializare;

Termen limită de depunere a cererii: 2 mai  2017,  ora 17.00

Modalitatea de depunere a cererii și  dosarului:

- pe suport de hârtie (personal sau prin poștă),

- prin e-mail (format pdf, un singur document) la adresa: marcela.stahi@maia.gov.md

Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în comun cu reprezentanții IAM.B. - Institutului Agronomic Mediteranean din Bari, secțiunea Italiană a CIHEAM (Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes), va organiza un interviu de selecție până la 20.05.2017.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Marcela Stahi: 022 22 11 40

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media