Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD în Republica Moldova anunță următoarele concursuriUnitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD în Republica Moldova

1) Invită companiile interesate să prezinte oferte la concursul privind selectarea beneficiarilor de granturi pentru dezvoltarea pepinierelor și producerea materialului săditor.

Detaliile privind scopul, descrierea activităților, criteriile de eligibilitate, precum și condițiile de participare le găsiți pe pagina web:www.ifad.md/achizitii/ cu numărul de înregistrare 39/16/PRRECI. Întrebările cu privire la Termenii de Referinţă pot fi transmise la adresa de email: office@ifad.md

2) Invită companiile interesate să prezinte oferte la concursul privind selectarea prestatorului de servicii pentru analiza parametrilor solului în cadrul școlilor de cîmp pentru fermieri.

Detaliile privind scopul, descrierea activităților, criteriile de eligibilitate, precum și condițiile de participare le găsiți pe pagina web:www.ifad.md/achizitii/ cu numărul de înregistrare 40/16/PRRECI. Întrebările cu privire la Termenii de Referinţă pot fi transmise la adresa de email: office@ifad.md