Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

În atenţia agenţilor economici
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vă informează că în legătură cu  HG nr. 922 din 31.12.2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 2-4 din 15 ianuarie 2010,  cu privire la modificarea Nomenclatorului produselor din domeniul   reglementat, supuse certificării conformităţii obligatorii,  şi excluderea poziţiilor tarifare cu numerele de ordine 41-45 şi Vă comunică următoarele.
1. Poziţiile tarifare cu numerele de ordine 41-42  au fost excluse prin HG nr. 356 din 11.05.2009,  în legătură cu aprobarea Reglementării Tehnice  „Sistemul de organizare a pieţei vitivinicole şi trasabilitatea produselor”, intrată în vigoare din 11.08.2009, în care se stabilesc Proceduri de evaluare a conformităţii  (IX, art. 66-93) pentru produsele cu  poziţiile tarifare 2009 61 – 2009 69 900 – Sucuri de struguri (inclusiv must de struguri); 2204 şi 2205. Conform  Reglementării Tehnice nr. 356, care stabileşte procedura de evaluare a  conformităţii  în concordanţă cu art. 33-35 (Legea    nr. 57 din 10.03.2006), poziţiile tarifare indicate se supun certificării în cadrul Sistemului Naţional de evaluare a Conformităţii conform procedurilor stabilite de prezenta reglementare (atît produsele exportate din R. Moldova, cît şi cele importate).
2. Poziţiile tarifare cu numerele de ordine 43-45, excluse prin   HG nr. 922 din 31.12.2009, care corespund produselor cu  poziţiile tarifare 2206-2208,  se află sub incidenţa Legii cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (nr. 1100 din 30.06.2000), care prevăd expres certificarea producţiei alcoolice conform  art. 17, capit. 7, titlul I; art. 23-25, capit. 1, titlul 3; art. 26-27, cap. 2,  titlul 3.

În legătură cu aceasta, solicităm de a informa persoanele responsabile din punctele vamale despre obligativitatea efectuării  procedurii de vămuire/devamare doar în cazul prezentării Certificatului de Conformitate, eliberat de către Organismul de Certificare desemnat şi notificat de către Organismul Naţional de Evaluare a Conformităţii.