Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Proiecte în discuţie

proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate”

06 Dec 2016

Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice

28 Noi 2016
Ex. Cocieru Dumitru tel. 022 210 724

Analiza impactului de reglementare (AIR) efectuată asupra proiectului de lege privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere

22 Noi 2016
Ex. Simion Gusanu tel. 022 210 038

proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Legii zootehniei(în redacție nouă)

16 Noi 2016
responsabil: Lucia Dănăilă tel. 022 210 729


REGULAMENT privind condițiile și procedurile de organizare și realizare a executării activităților de protecţie a solurilor, îmbunătățiri funciare și sporirea fertilităţii solurilor

15 Noi 2016
Responsabil Vasle Nemţanu tel. 210122


12 Oct 2016
Executor: Valentin Rosca Tel.: 022 210 118


27 Sep 2016
Executor Angela Dogotari 022 22 04 38
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997

20 Sep 2016
Executor: Simion Gusan 022 210 038Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

12 Sep 2016
Executor: Cristina Grigorița tel 022 210 062


Pagini