Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Proiecte în discuţieCu privire la cerințele aplicabile germenilor și semințelor destinate producției de germeni

16 Mar 2017
Ex.: Olga Scripnic Tel.: 022 210 610


proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului

06 Mar 2017
Ex.: Alexandr Manciu Tel.:022 210 159

pentru modificarea şi completarea Hotărîrii de Guvern nr. 686 din 13 septembrie 2012 „Cu privire la aprobarea unor metode de analiză pentru controlul nutreţurilor”

06 Mar 2017
Ex.: Podgorneac Anatolie Tel.: 022 210 724

proiect de hotărire a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate

28 Feb 2017
Ex. Liliana Dascaliuc tel: 022-210-531; 022-210-192

proiectul de ordin Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 79 din 5 aprilie 2016

27 Feb 2017
Ex.: Simion Gusanu Tel.: 022 210 038

Cu privire la aprobarea proiectului de lege cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructe şi legume proaspete

22 Feb 2017
Ex.: Vasile Sarban Tel.: 022 237 731

Cu privire la reorganizarea unor organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării

17 Feb 2017
Ex.:Rodica Reșitca Tel.:022 210 168

proiectul hotararii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2017-2020

15 Feb 2017
Ex.: M. Ciobanu Tel.: 210122

proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea, completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1093 din 08.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile şi documentele aferente Sistemului de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor

08 Feb 2017
ex. Alexandr Manciu, tel. 022-210-159

Proiectul Hotărîrii de Guvernului „Cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.454 din 24 martie 2008”

06 Feb 2017
Executor T.Timofti 022 210 298

cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedurile de organizare și realizare a executării activităților de protecţie a solurilor, îmbunătățiri funciare, conservarea și sporirea fertilităţii solurilor

06 Feb 2017
Ex.: Vasile Nemtanu Tel. 022 210 122

proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului

06 Feb 2017
ex. Alexandr Manciu, tel. 022-210-159

Analiză preliminară a impactului de reglementare (AIR) a proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Definirea, descrierea, definirea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aroma

02 Feb 2017
Ex.:Liliana Dascaliuc Tel.: 022 210 531

Proiectul hotaririi Guvernului "Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului 836 din 11 noiembrie 2011 pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea se

31 Ian 2017
Ex.: Mihai Mocanu Tel.: 022 210 610

proiectul Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar

30 Ian 2017
Ex.:Sergiu Balacci Tel.:022 210 159

pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2017-2020

30 Ian 2017
Ex.: Marina Ciobanu Tel.: 022 210 122

proiectul Hotărîrii de Guvern privind modificarea Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009

25 Ian 2017
Ex.: Vasile Dogotari Tel.: 022 211 553

Pagini