Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Proiecte în discuţieCu privire la abrogarea unor Ordine ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare

23 Ian 2017
Ex.: Vasilii Dogotari Tel.:022 211 553

proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr. 70-XVI din 30.03.2006.

23 Ian 2017

proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

12 Ian 2017
Ex.:Diana Coşalîc Tel.: 022 210 063

proiectul Hotărârii de Guvern “cu privire la modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală”

12 Ian 2017
Ex.:Balacci Serghei Tel.:022 210 159

Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legii nr. 926/2000, Legii nr. 119/2004, Legii nr. 228/2010)

12 Ian 2017
Executor: V. Tertea 022 210 137

proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii viei şi vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006

21 Dec 2016
Executor: Sergiu Bevziuc Tel.: 022 210 319

proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional automatizat “Registrul de stat al animalelor”

12 Dec 2016
Ex.: Alexandru Popa Tel.: 022 210 500

proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2017-2019

12 Dec 2016
Ex. M. Ciobanu tel.022 210 122

la proiectul Hotărîrii de Guvern „Privind aprobarea proiectului de lege cu privire la medicamentele de uz veterinar”

12 Dec 2016
Ex.: Dragan Vitalie Tel.: 022-210-724

privind instituirea Comisiei pentru delimitarea suplimentară a unor obiecte ale patrimoniului cultural-naţional al Republicii Moldova care fac parte din complexul "Combinatul de Vinuri "Cricova" – S.A."

09 Dec 2016

proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate”

06 Dec 2016

Analiza impactului de reglementare (AIR) efectuată asupra proiectului de lege privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere

22 Noi 2016
Ex. Simion Gusanu tel. 022 210 038

proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Legii zootehniei(în redacție nouă)

16 Noi 2016
responsabil: Lucia Dănăilă tel. 022 210 729


REGULAMENT privind condițiile și procedurile de organizare și realizare a executării activităților de protecţie a solurilor, îmbunătățiri funciare și sporirea fertilităţii solurilor

15 Noi 2016
Responsabil Vasle Nemţanu tel. 210122


12 Oct 2016
Executor: Valentin Rosca Tel.: 022 210 118


Pagini