Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Proiecte în discuţieProiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

25 Mar 2010
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă: Sergiu Moraru, tel: 210-192.

Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.938 din 17 august 2006”

23 Mar 2010
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă: Denis Mutu tel 210-159. Obiecţii si propuneri în termen de 10 zile

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la mijloacele speciale ale instituţiilor de învăţămînt, ştiinţă şi inovare subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare

22 Mar 2010
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă: Rodica Reşitca. Obiecţii si propuneri în termen de 15 zile la nr. de telefon 210-168 sau e-mail: rodikareshitka@rambler.ru

Proiectul hotărârii Guvernlui privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.839 din 17 decembrie 2009

02 Mar 2010
Ministerul Agriculturii şi Industriei Aimentare. Persoana responsabilă: Maria Cravcesco, tel: 211-553, e-mail: cravcesco@rambler.ru

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de estimare a despăgubirilor acordate proprietarilor de animale sacrificate, ucise sau altfel afectate în urma lichidării focarelor de boli transmisibile ale an

01 Mar 2010
Ministerul Agriculturii şi Industriei Aimentare. Persoana responsabilă: Anatolie Lungu, tel: 210-159, e-mail: lungu01@mail.ru

REGLEMENTAREA TEHNICĂ „Carne – materie primă. Producerea, importul şi comercializarea"

18 Feb 2010
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă - Ion Bizuţchi, telefon de contact 210-062, e-mail: ion_bezutchi@mail.ru. Obiecţii şi propuneri în termen de 15 zile.

Proiect de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind compensarea costurilor aferente operaţiilor tehnologice mecanizate în sezonul agricol 2010

11 Feb 2010
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabila Liuba Arcuşa, tel: 210-072. Obiecţii şi propuneri în termen de 15 zile.

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 137 - XIII din 29.12.2009 privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fond

11 Feb 2010
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă: Liuba Arcuşa, tel: 210-072. Obiecţii şi propuneri în termen de 15 zile.

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

08 Feb 2010
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă: N.Ciubuc, tel: 211-553. Propuneri şi obiecţii în termen de până la 15 zile.

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea procedurilor naționale în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din produsele alimentare de origine anima

26 Ian 2010
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Responsabil Cărauş Andrei, tel: 210-724, e-mail: Andi83@yahoo.com. Obiecţii şi propuneri în termen de pînă la 15 zile.

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la acordarea unor ajutoare

14 Ian 2010
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă Ion Guci. Obiecţii şi propuneri în termen de pînă la 15 zile la adresa electronică ivan.guci@maia.gov.md, tel: 210-106

Proiectul hotărîrii Guvernului privind neaplicarea sancţiunilor pecuniare asupra mijloacelor băneşti nerepatriate, provenite din exportul producţiei alcoolice în Federaţia Rusă, in perioada aprilie 2005 - aprilie 2006

31 Dec 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă: Nicolae Ciubuc. Obiecţii şi propuneri în termen de pînă la 15 zile. Tel: 211-553, e-mail: nic_ciubuc@mail.ru

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Carne – materie primă. Producerea şi comercializarea”

28 Dec 2009
Ministerul Agriculturii şi Industrieie Alimentare. Persoana responsabilă: Ghenadie Bortă. Obiecţii şi propuneri în termen de pînă la 15 zile.Tel/Fax: 210-610.

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 964 din 11 august 2008

28 Dec 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă Denis Mutu. Obiecţii şi propuneri în termen de 15 zile. Tel: 210-159, email: mutudenis@rambler.ru

Proiectul de Hotărîre a Guvernului cu privire la transmiterea unor obiective acvatice şi a unei întreprinderi proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei „Moldsilva”

22 Dec 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă: N. Ciubuc, Tel. 211-553. Obiectţii şi propuneri în termen de 10 zile.

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la reorganizarea unei întreprinderi

22 Dec 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă Cristina Ştirbu, tel: 211-553. Propuneri şi obiecţii în termen de pînă la 31 decembrie 2009 la adresa electronică cristirbu@mail.ru

Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere.

21 Dec 2009

Proiect de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii apiculturii

18 Dec 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă Melania Buzu. Propuneri şi obiecţii în termen de 15 zile la tel: 210-052,

Pagini