Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Proiecte în discuţieProiectul hotărîrii Guvernului cu privire la acordarea unor ajutoare

14 Ian 2010
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă Ion Guci. Obiecţii şi propuneri în termen de pînă la 15 zile la adresa electronică ivan.guci@maia.gov.md, tel: 210-106

Proiectul hotărîrii Guvernului privind neaplicarea sancţiunilor pecuniare asupra mijloacelor băneşti nerepatriate, provenite din exportul producţiei alcoolice în Federaţia Rusă, in perioada aprilie 2005 - aprilie 2006

31 Dec 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă: Nicolae Ciubuc. Obiecţii şi propuneri în termen de pînă la 15 zile. Tel: 211-553, e-mail: nic_ciubuc@mail.ru

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Carne – materie primă. Producerea şi comercializarea”

28 Dec 2009
Ministerul Agriculturii şi Industrieie Alimentare. Persoana responsabilă: Ghenadie Bortă. Obiecţii şi propuneri în termen de pînă la 15 zile.Tel/Fax: 210-610.

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 964 din 11 august 2008

28 Dec 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă Denis Mutu. Obiecţii şi propuneri în termen de 15 zile. Tel: 210-159, email: mutudenis@rambler.ru

Proiectul de Hotărîre a Guvernului cu privire la transmiterea unor obiective acvatice şi a unei întreprinderi proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei „Moldsilva”

22 Dec 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă: N. Ciubuc, Tel. 211-553. Obiectţii şi propuneri în termen de 10 zile.

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la reorganizarea unei întreprinderi

22 Dec 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă Cristina Ştirbu, tel: 211-553. Propuneri şi obiecţii în termen de pînă la 31 decembrie 2009 la adresa electronică cristirbu@mail.ru

Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere.

21 Dec 2009

Proiect de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii apiculturii

18 Dec 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă Melania Buzu. Propuneri şi obiecţii în termen de 15 zile la tel: 210-052,

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege ce stabileşte norme specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman

14 Dec 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă: Ţîmbaliuc Nicolae, tel: 210 724, e-mail: nicolae.73@mail.ru Obiecţii şi propuneri în termen de 14 zile.

Proiectul Legii privind modul de efectuare a controalelor oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cerinţelor privind hrana pentru animale, produsele alimentare, precum şi a normelor de sănătate şi de bunăstare a animalelo

08 Dec 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă: Cravcesco Maria, tel: 210 724, e-mail: mariciunia@mail.ru Obiecţii şi propuneri în termen de 15 zile.

Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115- XVI din 09 iunie 2006cu privire la producţia agroalimentară ecologică

03 Dec 2009
responsabil de elaborarea proiectului este Ina Torgai, obiecţiile să parvină pînă pe data de 30 decembrie, tel de contact 210297

Proiectul de Lege despre seminţe

17 Noi 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă Mariana Ceclu. Obiecţii şi propuneri în termen de 15 zile la tel: 210-695 sau prin e-mail: mariana.ceclu@mail.ru

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulilor sanitare veterinare privind subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman

12 Noi 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, bd. Ştefan cel Mare, 162. Persoana responsabilă- Vasile Cucu, tel. 210-159, email: vasea_cucu@yahoo.com

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor alimentare

12 Noi 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, bd. Ştefan cel Mare, 162, persoana responsabilă Victor Nartea, tel.210-724, email: narteavictor@rambler.ru

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1104 din 17 octombrie 2001

09 Noi 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, bd. Ştefan cel Mare, 162. Persoana responsabilă- Boris Ştubei, tel. 210-360.

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice "Lapte şi produse lactate"

15 Oct 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, bd. Ştefan cel Mare, 162. Persoana responsabilă- Andrei Cravţov, tel. 210-610, e-mail: andrei_cravtov@yahoo.com

Proiect de lege pentru completarea art. 15 din Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice

13 Oct 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Obiecţii şi propuneri în termen de 15 zile la nr. de tel:211-553 sau prin e-mail:

Proiect de hotărîre de Guvern pentru aprobarea unor condiţii la autorizarea importului sau tranzitului intestinelor de origine animală

30 Sep 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Responsabil Ţîmbaliuc Nicolae. Obiecţii şi propuneri la tel: 210-724 sau prin e-mail: nicolae.73@mail.ru

Pagini