Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Proiecte în discuţieProiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege ce stabileşte norme specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman

14 Dec 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă: Ţîmbaliuc Nicolae, tel: 210 724, e-mail: nicolae.73@mail.ru Obiecţii şi propuneri în termen de 14 zile.

Proiectul Legii privind modul de efectuare a controalelor oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cerinţelor privind hrana pentru animale, produsele alimentare, precum şi a normelor de sănătate şi de bunăstare a animalelo

08 Dec 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă: Cravcesco Maria, tel: 210 724, e-mail: mariciunia@mail.ru Obiecţii şi propuneri în termen de 15 zile.

Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115- XVI din 09 iunie 2006cu privire la producţia agroalimentară ecologică

03 Dec 2009
responsabil de elaborarea proiectului este Ina Torgai, obiecţiile să parvină pînă pe data de 30 decembrie, tel de contact 210297

Proiectul de Lege despre seminţe

17 Noi 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă Mariana Ceclu. Obiecţii şi propuneri în termen de 15 zile la tel: 210-695 sau prin e-mail: mariana.ceclu@mail.ru

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulilor sanitare veterinare privind subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman

12 Noi 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, bd. Ştefan cel Mare, 162. Persoana responsabilă- Vasile Cucu, tel. 210-159, email: vasea_cucu@yahoo.com

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor alimentare

12 Noi 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, bd. Ştefan cel Mare, 162, persoana responsabilă Victor Nartea, tel.210-724, email: narteavictor@rambler.ru

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1104 din 17 octombrie 2001

09 Noi 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, bd. Ştefan cel Mare, 162. Persoana responsabilă- Boris Ştubei, tel. 210-360.

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice "Lapte şi produse lactate"

15 Oct 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, bd. Ştefan cel Mare, 162. Persoana responsabilă- Andrei Cravţov, tel. 210-610, e-mail: andrei_cravtov@yahoo.com

Proiect de lege pentru completarea art. 15 din Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice

13 Oct 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Obiecţii şi propuneri în termen de 15 zile la nr. de tel:211-553 sau prin e-mail:

Proiect de hotărîre de Guvern pentru aprobarea unor condiţii la autorizarea importului sau tranzitului intestinelor de origine animală

30 Sep 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Responsabil Ţîmbaliuc Nicolae. Obiecţii şi propuneri la tel: 210-724 sau prin e-mail: nicolae.73@mail.ru

Proiectul hotărîrii Guvernului ,,Pentru aprobarea Regulilor specifice de igienă pentru produsele de origine animală”

30 Sep 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentarea. Responsabil: Gonţa Ecaterina. Obiecţii şi propuneri la tel: 210-724 sau prin e-mail: katya.gonta@yahoo.com

Reglementare tehnică „Cerinţe minime de comercializare pentru cartofii de sămînţă”

02 Sep 2009

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 720 din 28 iunie 2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Produse din carne”

24 Aug 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, bd. Ştefan cel Mare, 162, persoana responsabilă - Ghenadie Bortă, tel: 210-534

Proiectul de Ordin al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 71 din 26.04.2007

20 Aug 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, bd. Ştefan cel Mare, 162,persoana responsabilă - Vasile Dogotari, tel: 211-553, email: dva31@rambler.ru

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice "Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete"

13 Aug 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, bd. Ştefan cel Mare, 162, persoana responsabilă - Ghenadie Bortă, tel: 210-534

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 774 din 3 iulie 2007 privind aprobarea reglementării tehnice "Zahăr. Producerea şi comercializarea"

13 Aug 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, bd. Ştefan cel Mare, 162,persoana responsabilă - Ghenadie Bortă, tel: 210-534

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a controalelor oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cerinţelor privind furajele, produsele alimentare, precum şi a normelor de să

02 Iul 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Persoana responsabilă: Cravcesco Maria, Consultant, Direcţia armonizarea legislaţiei veterinare, tel: 210-724, e-mail: cravcesco@rambler.ru Toate obiecţiile şi recomandările în termen de 15 zile.

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor Reglemetări Tehnice

25 Iun 2009
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, responsabil- Ghenadie Bortă, Tel./Fax 210-534. Toate recomandările şi propunerile în tremen de pînă la 09 iulie 2009

Pagini