Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Proiecte în discuţie
Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 929 din 31.12.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Cerințe de calitate și comercializare pentru fructe și legume proaspete”

17 Mai 2016
Ex.:Victoria Mardari Tel. 022 210 610
Analiza preliminară a Impactului de Reglementare (AIR), efectuată pentru proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 558 din 22.07.2011

18 Apr 2016

Proiectul REGULAMENTUL privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat “Registrul vitivinicol al Republicii Moldova”

18 Apr 2016
Ex. Vitalie Cosnicean tel 022210319


18 Apr 2016
Executor Vasile Dogotari tel.0 (22) 211 553

Cu privire la reorganizarea Instituţiei Publice „Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare” şi modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009

15 Apr 2016
Executor Magdalena Rusnac Tel. 022 211 697


Proiectul Legii cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructe și legume proaspete

21 Mar 2016
Executor Sarban Vasile 022 210 136

Proiectul de Ordin "Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind trecerea la producerea integrală a materialului săditor viticol devirozat"

17 Mar 2016
Executor Sergiu Bevziuc 022 210-319


Pagini