Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Comunicat de presă
Dat fiind interesul sporit al mass-media pentru starea de lucruri la S.A. „Aroma” şi tratarea incorectă a unor momente  ce ţin de relaţiile S.A. „Aroma” cu Baca Comercială „Victoriabank”, venim cu o precizare de esenţă: situaţia economico-financiară critică în care a ajuns  S.A. „Aroma” în anii de la urmă a fost generată atât de unii factori obiectivi (embargoul impus în anul 2006 de către Federaţia Rusă la producţia alcoolică moldovenească, criza economico-financiară care a afectat partenerii comerciali, etc.), dar, în special, de factori subiectivi – gestionarea ineficientă a patrimoniului întreprinderii şi  iresponsabilitatea  în activitatea managerilor anteriori.

Creditarea excesivă şi, în rezultat, acumularea de datorii enorme de către S.A. „Aroma”, într-adevăr a fost una din cauzele crizei în care a ajuns întreprinderea, însă vina nu aparţine băncilor comerciale. Ele au creditat întreprinderea în baza solicitărilor insistente ale managerilor care gestionau întreprinderea.

Ţinem să menţionăm că în urma negocierilor între S.A. „Aroma” şi băncile comerciale creditoare s-a aşuns la condiţii favorabile de reeşalonare a creditelor contractate, precum şi micşorarea dobînzilor calculate şi neachitate pe parcursul acestor ani.

Serviciul de presă al MAIA