Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

29 aprilie 2017 - Ziua Mondială a Medicului VeterinarA devenit o tradiție ca Ziua Mondială a Medicului Veterinar să fie sărbătorită anual, în ultima sâmbătă a lunii aprilie. Cu toate că este mai larg folosită relativ recent, medicina veterinară nu este o știință nouă. E de ajuns să ne amintim că primul spital veterinar permanent a fost înființat în India, prin 250 î. Hr. Părintele medicinii veterinare este considerat romanul Apsyrtos. Tot de la romani provine cuvântul modern „veterinar” derivat din cuvântul „veterinarius”, care se referă la animalele de povară. 

Medicina veterinară trebuie să ocupe un loc de frunte în societate, să se bucure pe măsură de aprecierea și sprijinul conducerii statului. De aceea, stimați veterinari, pentru a fi în stare să faceți lucruri mari, trebuie să fiți uniți, activi, să aveți o pregătire cât mai bună și să constituiți un corp profesional de elită pentru binele vostru și al țării.

Se cuvine să aducem un pios omagiu și recunoștință marilor înaintași, pentru realizări, dăruirea și abnegația cu care au contribuit la definirea și progresul medicinii veterinare. Adresăm, de asemenea, alese sentimente de mulțumire, apreciere și respect, personalităților contemporane tinere și vârstnicilor care prin priceperea și munca lor neobosită, dragostea și devotamentul pentru profesie, au apărat prestigiul medicului veterinar și au făcut cunoscute meritele și contribuțiile lor în știință, în economia națională și societate.

Cu prilejul Zilei Mondiale a Medicului Veterinar, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare adresează tuturor lucrătorilor din acest domeniu, urări de bine, sănătate și succes în toate activitățile pe care le întreprindeți. Vorbele celebre ale renumitului Louis Pasteur: „Medicul uman salvează omul, medicul veterinar salvează omenirea” sunt mai actuale ca niciodată și vă obligă să fiți orgolioși de faptul că sunteți medici veterinari și vă îndeamnă la realizări mărețe și nobile. 

LA MULȚI ANI !

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media