Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Adunarea Generală a UAPCN19.02.16-Chișinău

Adunarea Generală a Uniunii Asociațiilor Producătorilor de Culturi Nucifere din Republica Moldova a avut loc vineri, 19 februarie, în sala de conferințe a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. La eveniment au participat ex-președintele Petru LUCINSCHI, ex-prim-ministrul Vasile TARLEV, consilierul principal de stat al prim-ministrului pe politici în domeniul agriculturii, Gheorghe GABERI, viceminiștrii agriculturii Vlad LOGHIN și Nicolae OLARU, președintele UAPCN Alexandru JOLONDCOVSCHI și reprezentanți ai ramurii din țară și de peste hotare (România, Ucraina).

În cadru evenimentului a fost prezentat raportul privind activitatea Uniunii în perioada 2006-2016. De asemenea au fost prezentate viziuni asupra inovaţiei sortimentului nucifer și priorităţile programului de dezvoltare a nuciculturii în Republica Moldova. Alte subiecte discutate țin de  dezvoltarea de noi soiuri promițătoare de nuc în Moldova și Ucraina, și repere ale proiectării și înființării livezilor de nuc. Totodată a fost analizată situația actuală în domeniul producerii materialului săditor nucifer și măsurile necesare pentru eliminarea neconformităților existente. Participanții la reuniune au pus în discuție oportunitățile și constrângerile la procesarea și exportul producției culturilor nucifere.

Spre final a fost aleasă noua conducere a Uniunii Asociațiilor Producătorilor de Culturi Nucifere (președintele de onoare, președinte, vicepreședinții, directorul executiv și membrii Consiliului de Administrare).

Noul președinte al UAPCN, Oleg TÎRSÎNĂ a prezentat obiectivele de dezvoltare și programul de activitate pentru următorii 2 ani. Printre scopurile propuse se numără tehnologizarea procesului de recoltare, ameliorarea calității înființării plantațiilor de nuc, prioritizarea soiurilor productive și calitative de nuci precum și organizarea seminarelor regionale și naționale cu participarea experților din alte țări pentru un schimb de experiență.

Participanții la Adunarea Generală a Uniunii Asociațiilor Producătorilor de Culturi Nucifere din Republica Moldova au semnat o rezoluție adresată conducerii țării, în care vin cu propuneri pentru soluționarea problemelor actuale și pentru dezvoltarea sectorului.

Uniunii Asociațiilor Producătorilor de Culturi Nucifere din Republica Moldova a fost fondată la  09 februarie 2006.