Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Aprobat: Producătorii agricoli vor primi suport financiar pentru înghețurile târzii din primăvara anului 20165 aprilie 2017

Astăzi, 5 aprilie 2017, Cabinetul de miniștri a votat proiectul Hotărârii de Guvern, privind aprobarea modului de acordare a suportului financiar producătorilor agricoli, în scopul diminuării consecințelor înghețurilor târzii din primăvara anului 2016. Astfel, documentul nominalizat va contribui la redresarea situației economico-financiară și a consolidării capacităților de producere, procesare primară și comercializare a fructelor pentru agenții economici din nordul țării.

Conform Regulamentului,  suportul financiar se va acorda producătorilor agricoli pentru culturile pomicole (specii sămânţoase şi sâmburoase), nucifere şi arbuştii fructiferi, inclusiv căpşun.

Cerințele față de persoanele care pot solicita acordarea suportului financiar sunt:

1) să fie proprietar şi/sau deţinător legal al terenurilor agricole (în sensul Legii nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură, termenul de arendă/comodat minimum 3 ani, la momentul producerii înghețului);

2) să dispună de cont bancar în monedă naţională (lei moldoveneşti);

3) plantaţiile pomicole afectate de calamităţi naturale:

a) au fost inspectate şi documentate de către comisiile locale, instituite în baza dispoziţiei primarului localităţii;

b) se regăsesc în Raportul generalizator întocmit de comisiile de documentare, instituite prin Ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, plasat pe pagina web a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (www.maia.gov.md);

c) trebuie să fie pe rod, cu o suprafaţă minimă de 0,5 ha, fondată în baza unui proiect de înfiinţare;

d) au termenul de funcţionare util neexpirat, conform prevederilor Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003;

4) gradul de afectare a plantaţiei trebuie să fie mai mare de 30%.

Reamintim că, în perioada  26 – 17 aprilie 2016, în raioane din nordul țării: Briceni, Dondușeni, Drochia, Glodeni, Ocnița, Râșcani și, parțial, Soroca au fost înregistrate temperaturi joase, sub nivelul rezistenței biologice ale unor culturi agricole, care au provocat prejudicii considerabile, compromițând, în special, recolta de fructe.

Ministerul Agriculturii, în timpul imediat următor, a întreprins un șir de măsuri de evaluare a situației:

  • a fost organizată activitatea în comun cu Direcțiile raionale agricultură și alimentație și Serviciului  protecție civilă și stări excepționale pentru monitorizarea situației pe loc;
  • s-au efectuat vizite de inspectare și documentare;
  • au fost instituite comisii speciale pentru determinarea gradului de afectare a plantațiilor;
  • s-au evaluat pagubele materiale, provocate de calamitate.

Valoarea prejudiciului a fost calculată în baza metodologiei DaLa (Damage and Loss Assessment in the Agricutural Sector), elaborată de Banca Mondială.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media