Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Eduard Grama în vizită la Universitatea Agrară3 martie 2017

Vineri, 3 martie 2017, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eduard Grama a întreprins o vizită la Universitatea Agrară de Stat din Republica Moldova, unde a purtat convorbiri cu rectorul interimar, prorectorul, decanii, cadrele didactice și cadrele didactice științifice, precum și cu studenții universității.

La întâlnire, părțile au discutat despre sursele de finanțare ale instituției, proiectele în derulare, starea actuală a sistemului de cercetare-inovare, despre  experiența pedagogică, instruirea studenţilor, conform cerinţelor de care are nevoie agricultura modernă, iniţierea viitorilor specialişti în noile realizări ale ştiinţei din domeniu, perfecţionarea practică a viitorilor specialişti din agricultură, precum și alte aspecte.

În discuţiile întreţinute, ministrul Eduard Grama a pus accent pe reorganizarea instituției-un proiect elaborat în contextul reformelor ce urmează a fi implementate pentru asigurarea realizării  Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020. Scopul proiectului este obţinerea unei structuri consolidate, modernizate şi eficientizate a sistemului de educaţie, cercetare-inovare şi extensiune.

La moment, asigurarea ştiinţifică a sectorului agroalimentar este efectuată de o reţea de organizaţii subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare: 6 organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 4 Staţiuni Tehnologico-Experimentale, 3 dintre care sunt în proces de insolvabilitate şi 3 Staţiuni Didactico-Experimentale, dintre care 1 este în proces de insolvabilitate. Organizaţiile respective au fost fondate în baza Hotărârii Guvernului nr. 761 din 24.06.2008 cu privire la optimizarea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării din sectorul agroalimentar, în scopul consolidării resurselor intelectuale, materiale şi financiare ale sferei ştiinţei şi inovării. 

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media