Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

FORTIFICAREA RELAȚIILOR MOLDO-LITUANIENE TEMA DISCUTATĂ ÎN CADRUL ÎNTREVEDERII MINISTRULUI EDUARD GRAMA CU VICEMINISTRUL AL AGRICULTURII REPUBLICII LITUANIA ROLANDAS TARASKEVICIUSMinistrul Agriculurii și Industriei Alimentare Eduard GRAMA a avut recent o întrevedere cu Viceministrul Agriculturii Rolandas TARASKEVICIUS  la inițiativa acestuia din urmă.                                                                                                                               

Cei doi oficiali au trecut în revistă stadiul şi perspectivele de punere în aplicare  a proiectele de cooperare pentru dezvoltare, cooperarea în cadru multilateral, precum și cooperare bilaterală pe dimensiunea integrării europene.
Totodată  Eduard GRAMA, a propus continuarea cooperării în baza unui Plan de acțiuni între ministerele celor două ţări pentru anii 2017-2019 care vor include următoarele acțiuni:
  -   Impulsionarea schimburilor comerciale bilaterale cu produse agroalimentare;
  -  Asistență în transpunerea regulamentelor și standardelor europene în domeniile pentru  produsele de origine animală și domeniul veterinar, produsele de origine vegetală și domeniu fitosanitar, în special în contextul necesităților de implementare a prevederilor Acordului de Asociere RM-UE;
 -  Continuarea cooperării în domeniul zootehnic;
 -  Schimb de experiență între agențiile de plăți în agricultură din ambele țări, în special, acordarea consultanței în implementarea și îmbunătățirea sistemului de management și control intern;
- Proiectele de cooperare pentru progamului Twinning ce ține de domeniul singuranța alimentară.
Partea lituaniană şi-a exprimat disponibilitatea de a sprijini Republica Moldova şi eventual a identifica posibilități de atragere a fondurilor UE pentru implementarea unor proiecte noi de dezvoltare pe segmentele sus-menţionate.
În acest context dl Rolandas TARASKEVICIUS Viceministru Agriculturii  a lansat o invitație în Republica Lituania dlui Eduard GRAMA.