Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

La Ministerul Agriculturii s-a discutat despre starea actuală și pespectivele de dezvoltare a sectorului agroindustrial12 aprilie 2017

La 12 aprilie 2017, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat o ședință de lucru cu genericul ,,Starea actuală și perspectivele de dezvoltare a sectorului agroindustrial”. La eveniment au participat: șefii Direcțiilor raionale agricultură și alimentație, șefii instituțiilor subordonate ministerului, reprezentanții ministerului și mass-media.

În cadrul întrunirii s-a vorbit despre sectorul horticol și micșorarea suprafețelor plantațiilor pomicole, despre importanța semințelor în legumicultură. De asemenea, s-a subliniat faptul că, horticultura este în declin, iar îmbunătățirea acesteia ar fi posibilă prin tehnologizare.

Mai mult, în cadrul ședinței s-a transmis următoarele informații:
- Culturile de câmp de primăvară în anul curent se preconizează a fi semănate pe o suprafață de peste 900 mii ha. La situația din 10.04.2017 au fost semănate circa 12-14% din suprafața preconizaată.
-Deficitul de semințe este asigurat de către agenții economici autorizați în domeniu, prin import, iar în ultimul timp s-a plantat mai mult decât s-a defrișat, însă trebuie încurajate plantațiile de tip modern.

S-a pus evidență pe urmatoarele probleme:
1. Ritmurile lente de reânoire a plantațiilor viticole;
2. Productivitatea scăzută a plantațiilor viticole;
3. Structura sortimentală a plantațiilor nu corespunde pe deplin cerințelor principalelor;
4. Insuficiența de producție omogenă și volume  solicitate pentru export;
5. Implimentarea anevoioasă a tehnologiilor avansate de cultivare a strugurilor;
6. Afectarea plantațiilor viticole de calamitățile naturale;
7. Nivelul insuficient de dezvoltare a infrastructurii de postrecoltare a strugurilor;
8. Aplicarea la scară mică a ambalajelor moderne de depozitare și comercializare a strugurilor;
9. Imperfecțiunea tehnologiei de păstrare a strugurilor.

Spre final, specialiștii din cadrul ministerului au atras atenția participanților asupra protecției culturilor de înghețurile din primăvară, prin diferite sisteme antiîngheț.
 

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media