Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Legea subvenționării a fost promulgată3 martie 2017

Astăzi, 3 martie 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial decretul pentru promulgarea Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli, votată la 16 decembrie 2016, de către Parlament.

Astfel, începând cu 2017 sistemul de subvenționare va fi reglementat în baza Legii. Totodată, este de menționat faptul că prin prisma Legii va fi posibilă perfecționarea sistemului de subvenționare a producătorilor agricoli din Republica Moldova, ajustarea acestuia la bunele practici europene, mai cu seamă:

- Planificarea și stabilirea măsurilor de sprijin pasibile de subvenționare conform Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, asigurând astfel,  o continuitate a măsurilor de sprijin;

- Fixarea principiului de formare a Fondului de subvenționare;

- Implementarea unui sistem nou de monitorizare a rezonabilității costurilor investiților, în vederea neadmiterii majorării artificiale a valorii investițiilor;

- Facilități pentru tinerii fermieri şi măsuri de stimulare a producătorilor autohtoni de utilaje şi echipament;

- Acordarea subvenției pentru investiția efectuată și aplicarea treptată, începând cu 2020, a plăților directe la hectar de teren prelucrat;

- Înviorarea climatului de afaceri în zonele geografice defavorizate;

- Susținerea tinerilor producători agricoli/femeilor, prin majorarea cuantumului subvențiilor, posibilitatea acordării subvențiilor în avans.

Menționăm că prezenta Lege vine să substituie Regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli care până la moment era aprobat de către Guvern.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media