Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Ministerul Agriculturii solicită respectuos ca distribuitorii de preparate de uz fitosanitar și distribuitorii de semințe să fie înțelegători cu agricultorii păgubiți26 aprilie 2017

În urma condițiilor meteorologice din 20-21 aprilie 2017 care s-au abătut în special în regiunile Centru-Sud a Moldovei, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat la sediul instituției, o întâlnire cu distribuitorii de preparate de uz fitosanitar și distribuitorii de semințe pentru a le solicita respectuos înțelegere și examinarea posibilităților de a veni în ajutorul producătorilor agricoli, în caz că va fi necesară reântoarcerea unor semănături sau efectuarea anumitor tratări fitosanitare suplimentare.

Participanții la întrunire au dat curs solicitării și au declarat că majoritatea companiilor dispun de stocuri de semințe și de capacități de import la necesitate. În general, nu se prevăd majorări a prețurilor de comercializare. Concomitent, au informat despre necesitatea asigurării culturilor agricole de riscurile în agricultură (înghețuri, inundații, secetă). În Moldova, producătorii agricoli nu dispun de mijloace financiare necesare pentru asigurarea culturilor agricole. În acest context, s-a propus ca Ministerul Agriculturii să inițieze elaborarea unui proiect de lege privind calamitățile naturale.

În carul  discuțiilor s-au menționat și alte aspecte:

- deținerea a 100 tone de material semincer porumb și 30-35 tone floarea-soarelui;

- nerespectarea tehnologiilor de cultivare, inclusiv a termenului recomandat de semănat;

- circulația și comercializarea ilicită a semințelor, a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților;

- coordonarea seminarelor organizate de agenții economici cu MAIA și participarea la seminare a specialiștilor structurilor statale, evitarea recomandărilor privind utilizarea produselor neomologate;

- asigurarea în agricultură privind eficiența și viabilitatea companiilor doar în cazul în care nu mai puțin de 30-40 la sută din producători vor fi asigurați;

- necesitatea respectării tehnologiilor de cultivare, care conduc la diminuarea gradului de afectare în caz de calamitate;

- conlucrarea cu organele responsabile întru prevenirea plasării pe piață a produselor contrafăcute, import/comercializare ilicită.

Totodată, s-a comunicat că, în urma condițiile climatice create, întru diminuarea riscurilor de pierdere a recoltei, specialiștii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în comun acord cu oamenii de știință a instituțiilor de cercetări științifice din domeniul agricol, a creat o serie de recomandări producătorilor agricoli care trebuie aplicate  în  perioada imediat următoare.

Amintim că, la 20 aprilie 2017, conform indicațiilor prim-ministrului Pavel Filip, viceministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Iurie Ușurelu a emis un Ordin în regim de urgență de creare a Comisiei de monitorizare și documentare cu privire la înghețurile târzii din primăvara anului 2017, înregistrate  în luna aprilie curent.

La momentul actual, sunt create comisii în teritoriu la nivel de administrație publică locală de nivelul I și II pentru evaluarea pagubelor totale din agricultură. Mai mult ca atât, Ministerul Agriculturii  cu suportul proiectelor de asistență tehnică antrenează în perioada actuală specialiștii din sector cu referire la situația creată în agricultură și cu problemele înregistrate în raioane, ca urmare a temperaturilor negative. Ulterior, aceștia vor merge în teritoriu și vor disemina informațiile acumulate în cadrul unor seminare tematice.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media