Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

În premieră a fost desfășurat Concursul Regional: „Cel mai bun plan de afaceri”2 mai 2017

În cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, s-a desfășurat pentru prima dată Concursul Regional „Cel mai bun plan de afaceri” al absolvenților instituțiilor de învățământ profesional tehnic (Școli profesionale, Colegii, Centre de Excelență).

Concursul a fost organizat de către Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Asociația Femeilor de Afaceri din Bălți și cu suportul financiar al Fundaţiei ,,Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein”, LED Moldova, în cadrul proiectului ,,Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Câmpul Muncii” (MEETA IV).

Instituțiile de învățământ din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (2 Centre de Excelență și 6 Colegii) au participat cu 14 Planuri de afaceri pe diverse domenii: agricultură, zootehnie, industrie alimentară, prestări servicii, activități inginerești, turism etc.

Organizat cu scopul de a dezvolta competențele antreprenoriale și de a valorifica propriul potenţial al participanților în vederea realizării în plan profesional, la concurs au fost prezentate și apreciate 26 din cele mai bune planuri de afaceri elaborate de elevi în cadrul unității de curs „Bazele antreprenoriatului”.

În urma prezentării planurilor de afaceri, membrii juriului au desemnat învingătorii în baza mai multor criterii: actualitatea/originalitatea ideii, gradul de inovare, viabilitatea ideii de afaceri, evidenţierea principalelor avantaje oferite consumatorilor prin intermediul produsului, complexitatea analizei SWOT, poziţionarea pe piaţa-ţintă, descrierea mediului concurenţial, analiza riscurilor, strategia de marketing și planul financiar, precum și potențialul start-up.

Elevii din instituțiile profesional tehnice din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare au obținut 7 din cele 9 distincții acordate:

Locul I - Serdeșniuc Eugen (Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Ţaul) cu planul de afaceri ,,Creșterea iepurilor” și Ivanova Polina (Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi), cu planul de afaceri ,,Creșterea și comercializarea melcilor”.

Locul II – Guţu Eugen și Panicerschii Vadim (Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi) cu planul de afaceri ,,Reciclarea anvelopelor”, Ceban Silviu și Ceban Alexandru (Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM) cu planul de afaceri ,,Implementarea strategiei de promovare on-line”.

Locul IIIBalan Ana-Maria (Centrul de Excelență în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău) cu planul de afaceri ,,Uscarea și comercializarea fructelor”, Patraş Diana (Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Ţaul) cu planul de afaceri ,,Cultivarea șteviei”, Hangan Mihai (Colegiul Tehnic Agricol din Soroca), cu planul de afaceri ,,Prestarea serviciilor turistice”,

Elevilor și cadrelor didactice premianți li s-au decernat Diplome de onoare, cărți și premii de valoare.

Sofia Şuleanschi, director executiv CEDA şi preşedintele comisiei de evaluare, a încurajat învingătorii și toți participanții la concurs, menționând că elevii au posibilitatea să-și aplice ideile în practică într-un mod profesionist, cu elaborarea planului de afaceri, analizele necesare, estimarea calculelor și a riscurilor.

Rodica Reşitca, șef Direcție știință, educație și extensiune rurală a menţionat că este un rezultat frumos, care a demonstrat potențialul antreprenorial sporit al elevilor și această experienţă va fi un început de bun augur în viitorul profesional.

Concursul regional „Cel mai bun plan de afaceri”, ediția 2017, continuă desfășurarea până la 5 mai în regiunea de Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia. La etapa regională au fost înregistrate în total 99 Planuri de afaceri ale învingătorilor etapei locale, organizată în 45 de instituții de învățământ.

Menționăm că, învingătorii concursului regional vor concura ulterior în cadrul etapei naționale a concursului „Cel mai bun plan de afaceri”.

 Serviciul de informare și comunicare cu mass-media