Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Reprezentanții Ministerului Agriculturii într-o vizită de studiu în Italia11 aprilie 2017

Luni, 10 aprilie 2017, viceministrul agriculturii și industriei alimentare Iurie Ușurelu, împreună cu alți colegi din cadrul instituției, au inițiat vizita de studiu în Italia, în scopul studierii experienței italiene în implementarea Politicii Agricole Comune, cu precădere în ceea ce privește valorificarea instrumentelor de finanțare agricolă și rurală și cele mai bune practici privind asocierea producătorilor agricoli.

Prima întrevedere a avut loc în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor cu Andrea Silvestri, consilierul ministrului italian. Acesta a salutat reprezentanții Ministerului Agriculturii din Republica Moldova, exprimând deschidere pentru colaborare și intensificarea suportului Ministerului italian pentru modernizarea sectorului agricol moldovenesc.

La rândul său, viceministrul Iurie Ușurelu a exprimat recunoștință pentru primirea delegației moldovenești, indicând mai multe domenii de colaborare și suport pentru viitor din partea părții italiene, dupa cum urmează: vitivinicol (material săditor), horticol, zootehnic (ovine și bovine), precum și dezvoltarea asocierii fermierilor.

Totodată, în cadrul discuțiilor cu șeful Departamentului Dezvoltare Rurală al Ministerului italian de agricultură, au fost prezentate și analizate aspectele implementării, de către partea italiană, a instrumentelor de finanțare în cadrul Uniunii Europene, cum sunt: plățile directe, fondurile structurale, suportul pentru tinerii fermieri, zonele defavorizate, plățile „verzi” ș.a.

Delegația MAIA s-a întrevăzut și cu reprezentanții Agenției de Plăți pentru Agricultură din Italia (AGEA), elucidând cele mai bune practici în administrarea fondurilor UE, precum și diverse aspecte de gestionare a acestor fonduri la nivel regional.

De notat că, pe parcursul săptămânii curente, reprezentanții MAIA se află în Republica Italiană pentru a studia experiența Italiei în mai multe domenii de interes pentru dezvoltarea politicilor agricole ale Republicii Moldova.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media