Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

S-a inaugurat cea de-a IV-a sesiune a Comisiei Interguvernamentale Republica Moldova – România pentru Integrare Europeană



19 mai 2017

Astăzi, 19 mai 2017, s-a inaugurat cea de-a IV-a sesiune a Comisiei Interguvernamentale Republica Moldova – România pentru Integrare Europeană. În aceiași zi, la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc Ședința de lucru a Grupului sectorial pe agricultură a Comisie, în cadrul căreia au participat: viceminiștrii Agriculturii Iurie Ușurelu, Ion Parea și Vasile Luca și alți colaboratori ai instituției, precum și Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale din România și Livia Chivu, consilier pentru afaceri europene, România.

Părțile au efectuat un schimb de opinii referitor la structura sectorului agricol, constrângerile și perspectivele de devoltare și au fixat direcțiile prioritare de cooperare:
- finalizarea negocierilor și semnarea Acordului de colaborare în domeniul combaterii căderilor de grindină;
-schimb de experiență în domeniul cercetării și transferul de cunoștințe și tehnologiii către fermier;
- intensificarea colaborării în domeniul armonizării legislației în domeniile dezvoltării sistemelor de irigații;
-schimb de experiență privind aplicarea fondului de garantare agricolă.

 

Ritmul colaborării moldo-române în domeniul agriculturii s-a intensificat simțitor pe parcursul ultimei perioade, realizându-se mai multe activități comune de colaborare, la nivel diferit.

Ca priorități de colaborare pe viitor au fost convenite:

  • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale din România va continua să acorde sprijin Republicii Moldova în obiectivul ambițios de a alinia agricultura la cerințele Uniunii Europene, în principal prin schimbul de experiență dobândit de România în procesul de aderare - împărtășirea punctelor slabe şi a soluțiilor identificate;
  • continuarea dialogului în vederea preluării experienței, expertizei în special pe dimensiunea armonizării legislației;
  • continuarea schimbului de experiență în domeniul fitosanitar şi al materialului săditor;
  • cooperarea în domeniul apiculturii;
  • încurajarea participării agenților economici din cele două state la expoziții specializate;
  • urgentarea încheierii de către partea română a procedurilor interne pentru semnarea cât mai curând posibil a documentului juridic bilateral privind colaborarea în domeniul intervențiilor active în atmosferă.

Comisia Interguvernamentală Republica Moldova – România pentru Integrare Europeană a fost creată în baza Planului de acțiune între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României pentru aplicarea Declarației Comune privind instituirea unui Parteneriat Startegic între Republica Moldova și România, semnată la București, la 27 aprilie 2010.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media