Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Savanţii au fost convocaţi la Ministerul Agriculturii1 martie 2017

În perioada 27 februarie – 1 martie 2017, în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare s-au desfășurat ședințele Consiliului Tehnico-Științific, în cadrul cărora au participat comisiile ramurale, direcțiile MAIA, agenți economici conform domeniilor de activitate (de comun cu direcțiile MAIA), asociații și mediul academic.

Agenda ședințelor a inclus:

  1. Raportul privind activitatea științifică a institutelor din sfera științei și inovării;
  2. Raportul privind activitatea economico-financiară a institutelor din sfera științei și inovării;
  3. Prezentarea studiului de marketing pentru determinarea direcțiilor prioritare de efectuare a cercetărilor științifice de către ICȘ;
  4. Pregătirea specialiștilor pentru sectorul agroindustrial.

În discursul de inaugurare a lucrărilor Consiliului Tehnico-Științific, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eduard Grama a ţinut să accentueze importanţa extrem de mare a conceptului de reformare a ştiinţei agricole. În această ordine de idei, ministrul i-a îndemnat pe cei prezenţi în sală, conducători de instituţii ştiinţifice, savanţi, să-şi concentreze efortul pentru a aduce ştiinţa mai aproape de producătorii agricoli.

Una din acțiunile planificate de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în perioada 2016-2018 este reformarea sistemului de învățămînt, cercetare științifică, consultanță și extensiune rurală, precum și crearea sistemului integrat de informare în agricultură, pentru asigurarea unei interconexiuni strînse cu necesitățile sectorului.

 Serviciul de informare și comunicare cu mass-media