Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Seminare regionale cu genericul „Registrul vitivinicol în Republica Moldova”10 aprilie 2017

O prioritate a Direcţiei politici şi reglementări în sectorul vitivinicol din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în comun cu Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, în ultimii ani,  este implementarea Registrului vitivinicol. În acest context a fost elaborată şi adoptată  baza legislativ-normativă necesară, fiind operate  modificări şi completări pentru Legea viei şi vinului nr.57/2006, aprobată prin hotărâri de Guvern, Conceptul sistemului informaţional automatizat, Registrul vitivinicol şi Regulamentul registrului nominalizat.

Un suport consistent în realizarea acestui obiectiv este acordat de Proiectul Crearea şi implementarea Registrului vitivinicol în Republica Moldova”, finanţat  de Agenţia de Dezvoltare din Republica Cehă, în colaborare cu Agenţia de Dezvoltare din Statele Unite ale Americii (USAID), demarat în luna martie 2014. Prin intermediul proiectului au fost realizate un şir de activităţi, principalele din ele fiind studierea experienţei ţărilor avansate în acest domeniu, fundamentarea proiectelor concepţiei şi regulamentului, elaborarea soft-ului şi implementarea fazei pilot, organizarea instruirilor şi seminarelor. Recent, graţie proiectului în derulare, au fost  organizate trei seminare regionale la Cahul, Tiraspol şi Chişinău, cu genericul „Registrul vitivinicol în Republica Moldova”, la care au participat reprezentanţii întreprinderilor vitivinicole, direcţiile raionale agricultură şi alimentaţie și instituţiile de profil.

În cadrul seminarelor au fost prezentate rapoarte şi informaţii utile  pe diverse aspecte ale procesului de implementare a Registrului vitivinicol în Republica Moldova, atât de oaspeţii din Cehia, colaboratori ai Institutului Central de Control şi Testare în Agricultură şi ai altor instituţii, cât şi de instructori din ţară, reprezentanţi ai Oficiului Naţional al Viei și Vinului şi Agenţiei Naţionale de Dezvoltare Rurală (ACSA).

De menţionat este faptul că, la finele anului 2017, Registrul vitivinicol urmează să fie funcţionabil. În acest scop necesită a fi depuse eforturi conjugate din partea tuturor actorilor implicaţi în această activitate – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Oficiul Naţional al Viei și Vinului, Proiectul ACSA, Centrul Informaţional Agricol şi producătorii din sectorul vitivinicol.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media