Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Specialiștii din Ministerul Agriculturii au evaluat executările lucrărilor de conservare și sporire a fertilității solului în localitățile Ghindești, Clișova și Bobeica29 mai 2017

Prin Hotărârea Guvernului nr.626 din 20 august 2011, a fost aprobat Programul de conservare şi sporire a fertilităţii solului pentru anii 2011-2020. Scopul acestuia constă în realizarea măsurilor de stopare a degradării şi de sporire a fertilităţii solurilor prin modernizarea şi extinderea sistemului de îmbunătăţiri funciare, implementarea tehnologiilor moderne şi a practicilor agricole prietenoase mediului.

În vederea realizării pct.5, 1, din Hotărârea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, privind evaluarea politicilor publice din domeniu și în scopul evaluării executării lucrărilor de conservare și sporire a fertilității solului conform obiectivelor Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii pentru anii 2014-2016, prin Ordinul Ministrului agriculturii şi industriei alimentare nr. 54 din 27 martie 2017 s-a instituit o Comisie de evaluare și Regulamentul de activitate a acestora. Misiunea Comisiei de evaluare este de a aprecia nivelul de realizare a lucrărilor și progresele înregistrate pentru atingerea indicatorilor de performanță stabiliți în Planul de acțiuni menționat.

În acest context, membrii Comisiei, la 25 mai curent s-au deplasat în localitățile Ghindești, r.Florești, Clișova, r.Orhei și Bobeica, r.Hîncești. În cadrul Comisiei de evaluare sunt incluși specialiști din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, Agenției Relații Funciare și Cadastru, Universității Agrare de Stat, Universității de Stat, Academiei de Științe a Moldovei, I.P. „Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo” și Serviciului Protecției Civile și Situații Excepționale.

Membrii Comisiei de evaluare au vizitat obiectele selectate și în baza criteriilor stabilite în Regulament au apreciat în mod individual lucrările realizate prin completarea unei fișe individuale de evaluare. Aprecierile individuale acordate de către fiecare membru a Comisiei de evaluare vor fi sintetizate într-o fișa finală de evaluare care va fi publicată ulterior.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media