Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Viceministrul Vasile Luca a vizitat raioanele din sudul țării afectate de calamitățile naturale2 mai 2017

Viceministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Vasile Luca a efectuat o vizită în raioanele Cahul şi Taraclia pentru a monitoriza situaţia privind afectarea culturilor agricole de calamităţile naturale. În comun cu administraţia publică locală a fost studiată situaţia pe terenurile valorificate cu culturi de câmp, plantaţii pomicole şi viticole. S-a constatat că variațiile meteorologice au afectat parţial (gradul  de afectare până la 30%) câmpurile de rapiţă şi grâu de toamnă (polignire),  mai puternic plantaţiile de nuc, mediu cele de migdal, piersic şi măr şi slab de cais, cireş şi viţă de vie.

S-a reliefat că cea mai stringentă problemă în raionul Cahul este cea de inundare în Lunca Prutului (localităţile Crihana, Cahul, Roşu, Zîrneşti şi Badicu Moldovenesc) a  câmpurilor cu culturi de toamnă şi timpurii de primăvară, a celor însămânţate cu floarea-soarelui şi porumb, precum şi a terenurilor pregătite pentru semănat. În total sunt inundate circa 2,0 mii ha de terenuri.

Pentru soluţionarea problemei terenurilor inundate urmează în regim de urgenţă de asigurat evacuarea apelor din canalele sistemului de desecare. În acest scop se cer eforturi conjugate din partea Companiei Union Fenosa (reparaţia liniilor electrice către staţiile de pompare), Agenţiei Apele Moldovei (asigurarea funcţionării staţilor de pompare), administraţiei raionale şi locale, proprietarilor de terenuri, în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul Mediului (identificarea surselor pentru achitarea consumului de energie electrică la pomparea apelor). Problema inundaţiei semănăturilor şi a terenurilor însămânţate din Lunca râului Ialpug a fost scoasă în evidenţă  şi în raionul Taraclia.

În contextul discuţiilor cu autorităţile publice din raioanele nominalizate, au fost conturate acţiunile care urmează a fi întreprinse pentru depăşirea situaţiei cauzate de calamităţile naturale înregistrate.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media