Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Serviciul logistică şi achiziţii publice

Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
Șef serviciu Lilia Dumitraș 720 022 210 408 lilia.dumitras@maia.gov.md
Specialist principal Elena Cernicova 720 022 210 408 elena.cernicova@maia.gov.md