Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

A fost creată Agenţia de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură
Conform deciziei  Guvernului în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare va activa o nouă structură -  Agenţia de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură. Agenţia va gestiona alocarea subvenţiilor şi va monitoriza repartizarea acestora către agenţii economici din domeniu.. Până în prezent acordarea subvenţiilor în agricultură era gestionată de Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ÎS Moldresurse, Agenţia Apele Moldovei. Mijloacele financiare, destinate susţinerii financiare a fermierilor deseori se repartizau arbitrar, factorul subiectiv fiind predominant, ceea ce deseori nemulţumea producătorii agricoli.

Agenţia nominalizată este un organ administrativ cu statut de persoană juridică atît la nivel central cît şi cel territorial, responsabil pentru gestionarea resurselor financiare destinate subvenţionării producătorilor agricoli, monitorizarea repartizării acestora, precum şi evaluarea cantitativă şi calitativă a impactului generat de măsurile de susţinere a agricultorilor din partea statului.

Agenţia îşi va exercita funcţiile conform principiilor şi criteriilor aprobate de Uniunea Europeană, prin intermediul subdiviziunilor structurale (nouă la număr) responsabile de examinarea solicitărilor, autorizarea plăţilor, contabilizarea plăţilor, controlul intern şi audit.

Mai menţionăm, că începînd cu anul curent, subvenţiile vor fi acordate va avea loc în baza proiectelor elaborate de către solicitanţi. Acestea vor fi selectate prin concurs, apoi Agenţia va încheia contracte cu beneficiarii de subvenţii. În 2010, din bugetul de stat au fost prevăzute subvenţii în mărime de 300 mln de lei.