Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

La Guvern au fost luate în dezbateri problemele ce ţin de preţuri la produsele agricole
La solicitarea Prim-ministrului, Valeriu COSARCIUC, Ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare, a prezentat o informaţie privind preţurile la un şir de produse agroalimentare. Potrivit ministrului, preţul la carnea de pui a scăzut în ultimul timp cu 5%, la ouă - cu 14% (tendinţa de descreştere menţinîndu-se în continuare), la uleiul vegetal - preţul a rămas neschimbat. Totodată, s-a menţionat că preţul la produsele lactate a crescut cu 3%, iar la zahăr - cu 14%. Unele majorări s-au înregistrat şi la astfel de produse ca hrişca şi orezul.

Tudor BALIŢCHI, directorul Serviciului Vamal, a informat că, reieşind din valoare în vamă a acestor produse, nu existau motive pentru majorarea preţurilor. La unele produse, ca hrişca şi zahărul, valoarea în vamă, în general, s-a diminuat.

Nicolae PLATON, şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, a informat că Inspectoratul a depistat mai multe cazuri de încălcare a legislaţiei în vigoare, care stabileşte că adaosul comercial nu trebuie să depăşească 20%. Potrivit spuselor sale, prin reţele de intermediari, preţurile la unele produse au fost majorate de cîteva ori. Şeful IFPS a menţionat că se fac verificările de rigoare, urmînd ca cei care se fac vinovaţi de încălcarea legislaţiei în vigoare să fie sancţionaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Viorel CHETRARU, directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, a spus că mulţi comercianţi retrag marfa în depozite, pentru a o pune în vînzare ulterior contra unor preţuri mai mari. El a confirmat că în multe cazuri preţurile se stabilesc abuziv şi nejustificat şi a comunicat că Centrul a depistat pînă acum circa 90 de astfel de cazuri.

Prim-ministrul Vlad FILAT a cerut celor prezenţi să monitorizeze strict situaţia legată de preţuri şi să sancţioneze fiecare abatere de la prevederile legislaţiei în vigoare.