Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare Domnul Valeriu COSARCIUC a convocat o şedinţă a donatorilor, la care au participat reprezentanţi ai organismelor internaţionale şi parteneri bilaterali, ce acordă suport complexului agroalimentar al La şedinţă au fost prezenţi: Dna Melanie Marlett, Manager de Ţară pentru Moldova, Banca Mondială; Dna Susan KUTOR, Director interimar, USAID Moldova; Dna Speranţa OLARU, Delegaţia Comisiei Europene în Moldova; Dl Christoph WEBER, GTZ; Dna Lina STENBERG, Ambasada Suediei; Dna Aliona Niculita, UNDP, precum şi alţi reprezentanţi ai comunităţii internaţionale în Republica Moldova (FAO, etc.).

Obiectivul principal al discuţiilor la constituit examinarea cooperării cu organismele internaţionale, donatorii şi alţi parteneri bilaterali în anul 2009, precum şi stabilirea priorităţilor privind asistenţa externă agriculturii şi industriei alimentare pentru anul 2010. Toate acestea – într-o ambianţă amiabilă şi de comun acord.

Domnul Ministru V.COSARCIUC a transmis invitaţilor săi recunoştinţa, din numele Guvernului pentru eforturile depuse întru revitalizarea sectorului agrar. Domnia Sa a subliniat că, orice suport sau investiţie din partea comunităţii donatorilor este o contribuţie importantă pentru fiecare producător agricol sau agent economic din Republica Moldova. În consecinţă, coordonarea eforturilor între partenerii de dezvoltare, precum şi între aceştia şi Guvern vor mări eficienţa suportului extern acordat ţării noastre, îmbunătăţind astfel nivelul de trai al populaţiei rurale.

Doamna M. Marlett (Banca Mondială) a trecut în revistă activitatea instituţiei pe care o reprezintă şi a expus printre domeniile de intervenţie, pentru perioada ce urmează, următoarele: suport bugetar pentru susţinerea reformelor de politici în următorii 4 ani, iniţierea unui proiect nou în domeniul competitivităţii agricole, asistenţă în domeniul diminuării riscurilor calamităţilor naturale.

Dna Susan KUTOR, Director interimar USAID Moldova a menţionat despre colaborarea cu Corporaţia Provocările Mileniumului întru dezvoltarea Programului COMPACT în Moldova, prin prisma căruia sectorul agrar va beneficia de asistenţă pentru reformarea sistemelor de irigare şi agricultura de performanţă. Domnia Sa şi-a expus, de asemenea, satisfacţia pe marginea rezultatelor Proiectului de Politici Agricole, finisat recent, precum şi a activităţilor privind instituirea Agenţiei de Plăţi în Moldova.

Dna S. Olaru (Delegaţia Comisiei Europene în Moldova) a relatat domeniile principale de suport din partea Comisiei Europene, precum sunt: armonizarea legislaţiei sanitar veterinare si fitosanitare naţionale la rigorile europene, consolidarea capacităţilor laboratoarelor fitosanitare şi sanitar veterinare întru susţinerea acestora în procesul acreditării internaţionale, demararea unui proiect comun CE/FAO în domeniul securităţii alimentare ş.a.

La cele menţionate Ministrul COSARCIUC a adăugat despre acţiunile Guvernului de susţinere a producătorilor agricoli. Prin urmare, eforturile conjugate ale Guvernului şi donatorilor, conform Domniei Sale, trebuie să pună în valoare, în primul rînd, consolidarea capacităţilor resurselor umane – care constituie investiţia perfectă. Astfel, necesită a fi susţinute: instituţiile de cercetare, promovarea unei abordări integrate a fermierilor, dezvoltarea capacităţilor specialiştilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare ş.a.

Participanţii la şedinţa donatorilor au convenit despre organizarea unor astfel de întruniri  trimestriale.