Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr. 70-XVI din 30.03.2006.