Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Continuă elaborarea proiectului cu privire la producția agroalimentară ecologică29 martie 2017

Din cele mai importante activități care se desfășoară la moment, în cadrul Serviciului producție ecologică și produse cu denumire de origine, este elaborarea  proiectului Hotărârii Guvernului, privind Programul național cu privire la producția agroalimentară ecologică pentru anii 2018 - 2025. Astfel, pentru elaborarea Proiectului a fost instituit, prin Ordinul Ministerului Agriculturii,  un grup de lucru.

Programul naţional cu privire la producţia agroalimentară ecologică urmărește să sprijine creșterea producției ecologice, un sector care este supus unor norme stricte și vine în continuarea primului program naţional pentru sectorul ecologic, lansat în 2006. 

Majoritatea acțiunilor încluse în planul din 2006 au fost realizate, inclusiv crearea și adoptarea mărcii naționale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” pentru producția ecologică. Astfel, pentru asigurarea în continuare a dezvoltării sectorului este necesară reexaminarea cadrului juridic existent în scopul actualizării și îmbunătățirii acestuia, conform noilor circumstanțe economice, sociale și comerciale, asigurând o perioadă de stabilitate și de siguranță.

Prezentul Program oferă totodată o contribuţie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, iar Planul de acţiuni pentru implementarea prezentului Program duce la formarea mai multor parteneriate, mobilizarea actorilor implicaţi şi părţilor interesate în implementarea acestuia şi va contribui, de asemenea, la îndeplinirea obiectivelor stabilite în prezentul Program.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media