Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Discuții despre fabricarea produselor vitivinicole cu denumire de origine protejată24 martie 2017

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în comun cu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală şi Oficiul Naţional al Viei şi Vinului a desfășurat la 23 martie curent, întrunirea cu genericul „Implementarea prevederilor bazei legislativ-normative în vigoare, referitor la fabricarea produselor vitivinicole cu denumire de origine protejată”. La eveniment au fost invitați producători de produse vitivinicole, membri ai asociaţiilor de producători de produse vitivinicole cu IGP și președinții acestor asociații, reprezentanţi ai Institutului Științifico - Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare. 

Lucrările seminarului au fost deschise de către Vasile Luca, viceministrul agriculturii şi industriei alimentare, care a făcut o trecere în revistă despre situaţia din sectorul vitivinicol privind producerea vinurilor cu Indicaţie Geografică şi rezultatele obţinute în ultimii 2 ani. Totodată, a punctat şi căile de depăşire a multiplelor probleme din sector.

Participanții au discutat despre primele realizări din 2017, probleme și soluții legate de producerea vinurilor cu IGP, despre aspecte ce țin de implementarea prevederilor Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008, privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate”. Totodată, s-au prezentat aspectele unei intenții de elaborare a bazei științifice a producerii vinurilor cu IGP și VDO în Republica Moldova.

La fel, în cadrul întrunirii au fost prezentate mostrele de vin cu IGP din cele trei indicații geografice ale Republicii Moldova (Codru, Ștefan Vodă, Valul lui Traian).

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media