Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Producătorii/ importatorii/ dealerii de mașini, utilaje și echipamente agricole-convocați într-o ședință13 aprilie 2017

La 13 aprilie curent, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat o ședință de lucru cu producătorii/importatorii/dealerii de mașini, utilaje și echipamente agricole în vederea punerii în aplicare a Ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 59 din 06 aprilie 2017. La eveniment au participat: administratorii şi reprezentanţii companiilor importatoare de tehnică agricolă, producători autohtoni, reprezentanții ministerului, AIPA și mass-media.

În cadrul întrunirii s-a vorbit despre prevederile art. 12 alin. (2) şi art. 14 alin. (2) litera g) din  Legea nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenţionare a producătorilor agricoli,  precum şi despre prevederile Metodologiei privind stabilirea preţurilor de referință la calcularea subvenţiei pentru tehnica, utilajul și echipamentul agricol. Totodată, s-a pus în discuţie partea tehnică de elaborare şi aprobare a Registrului preţului de referinţă.

În cadrul ședinței s-a adus la cunoştinţa producătorii/importatorii/dealerii despre modalitatea de depunere a solicitării cu pachetul de documente solicitate pentru includerea obiectelor furnizate pe piaţa Republicii Moldova în registrul preţurilor de referinţă. 

Pentru eficientizarea procesului de întocmire a Registrului preţului de referinţă s-au adus cîteva exemple de întocmire a acestuia.  

Spre final, producătorii/importatorii/dealerii au atras atenția asupra procentului de abate de la preţul declarat la care s-au expus cu obiecţii şi s-a solicitat excluderea acestuia. Prin urmare, s-a adus la cunoştinţă despre prevederile normelor legale în ce priveşte promovarea actelor departamentale şi s-a propus crearea primei variante a Registrului preţurilor de referinţă pentru a da posibilitatea de verificare.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media