Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Ultimele consultări pentru Regulamentul de subvenționare2 martie 2017

În perioada 27 februarie - 2 martie 2017, în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare s-au organizat ultimele consultări privind adoptarea Regulamentului cu privire la principiile subvenționării în agricultură și dezvoltare rurală.

În cadrul întrunirilor, au fost implicate asociațiile de profil care au studiat Regulamentul cu privire la fondul de subvenționare, în urma căruia au venit cu unele propuneri pentru noua lege aprobată în a doua și ultima lectură a Parlamentului la finele anului 2016.

Legea va asigura continuitatea proceselor de susținere financiară din partea statului, direcționând aceste mijloace reieșind din prevederile documentelor de politici, care confirmă importanța pe care o atribuie sectorului agroalimentar, precum  și mediului rural, respectiv, dezvoltării acestora pe termen lung.

Odată cu implementarea legii, politica statului în domeniul susținerii producătorilor agricoli din Fondul de subvenționare a producătorilor agricoli va fi bazată pe principii clar definite, bazate pe calcule, pe analize economice, cu mecanisme de evaluare a impactului și nu în ultimul rând cu previziuni clare pe termen cel puțin mediu.

De menționat că Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în comun cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și deputați din Parlament au lucrat asupra prevederilor acestei Legi timp de peste 2 ani.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media