Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Invitație de participareINVITAȚIE DE PARTICIPARE

la concursul privind selectarea expertului național pentru consultanța și asistența tehnică a Școlilor de câmp pentru fermieri la implementarea tehnologiilor conservative de lucrare a solului.

În baza unui concurs național, UCIP-IFAD va selecta adițional un expert în aplicarea TCLS, care va fi responsabil pentru acordarea asistenței consultative unui număr de cel puțin 6 scoli de câmp pentru fermieri. Expertul va fi selectat pe un termen de 2 ani, cu evaluarea performanței și contractare anuală.

Detaliile privind scopul, descrierea activităților, criteriile de eligibilitate, precum și condițiile de participare le găsiți pe pagina web: www.ifad.md/achizitii/ cu numărul de înregistrare 13/17/PRRECI.

Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de e-mail: office@ifad.md