Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Aprobat: carcasele animalelor vor fi clasificate16 martie 2017

La 10 martie 2017, Parlamentul a aprobat proiectul de lege privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine, elaborat în conformitate cu Planul Național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere.

Scopul  Legii privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine este creșterea valorii adăugate a carcaselor de bovine, porcine și ovine, obținute în unitățile autorizate de producere a cărnii din Republica Moldova, precum și remunerarea echitabilă a crescătorilor de animale care furnizează animale vii destinate sacrificării.

Prin clasificarea carcaselor se garantează o plată echitabilă crescătorilor de animale, în funcție de calitate, sistemul respectiv asigurînd totodată concurența loială între abatoare, transparența pieței și satisfacerea cerințelor consumatorului față de calitatea cărnii consumate.

Aplicarea sistemului de clasificare a carcaselor determină suplimentar și alte avantaje pentru crescător, pentru abator, pentru angrosist, pentru cumpărătorul cu amănuntul și pentru procesator.

Pentru crescător, plata diferențiată va fi un stimulent pentru îmbunătățirea calității carcasei (a strategiei de nutriție și introducerea în fermă a unui material genetic superior).

Pentru abator sau angrosist, clasificarea carcaselor creează posibilitatea sortării materiei prime în funcție de calitate, comparării și evaluării mai precise a prețurilor, estimării gradului de valorificare și cumpărării în funcție de cerințele pieței.

Avantajele clasificării carcaselor pentru vînzătorul cu amănuntul se referă la faptul că poate specifica cerințe mult mai precise la achiziționarea mărfii, iar comercializarea carcaselor în funcție de calitate se poate face la distanță sau „on-line” și fără prezența intermediarilor.

Pentru procesatori, creșterea calității carcasei va determina creșterea cantității de carne procesată, dar și a vînzărilor datorită unui produs final îmbunătățit, reducerea cantității de subproduse și de produse de calitate redusă, ceea ce ar însemna mai multe oportunități de comerț la nivel național și internațional.

 

Notă informativă:

a) carcasăcorp al animalului sacrificat, fără sânge, fără organele reproductive, eviscerat şi jupuit (cu excepția porcului, care poate fi prelucrat şi cu șorici);

b) clasificare a carcaselor – operaţie de evaluare a calităţii carcasei, în funcţie de raportul dintre cele trei componente principale: carne, grăsime şi oase;

c) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor se desemnează ca autoritate de supraveghere şi control care va implementa Sistemul național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media