Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor la vița de vie, în condițiile anului 201719 mai 2017

Particularităţile de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor în condiţiile anului 2017 vor fi în funcţie de condiţiile climaterice şi starea fitosanitară a plantaţiilor viticole.

În programele de protecţie se va lua în consideraţie rezerva biologică a organismelor dăunătoare acumulată din anii precedenţi şi factorii favorizanţi pentru manifestarea şi dezvoltarea agenţilor fitopatogeni (condiţiile meteorologice şi ecologice, gradul de fertilitate a solului, sensibilitatea soiurilor, densitatea plantaţiilor ş.a.).

În calitate de criteriu biologic s-au luat în consideraţie cele mai importante elemente ale evoluţiei bolii: momentul germinării sporilor (oosporilor de mană), apariţia oidiosporilor de făinare, realizarea infecţiilor primare şi secundare; perioada de incubaţie a bolilor; apariţia fructificaţiilor (termenul şi durata cărorora sunt în funcţie de regimul termic şi pluviometric necesar pentru evoluţia procesului patologic).

Criteriul ecologic cuprinde factorii de temperatură, prezenţa picăturilor de apă din ploi şi rouă pe organele sensibile atacului, umiditatea relativă a aerului, insolaţia, nebulozitatea.

Criteriul fenologic urmăreşte apariţia şi evoluţia principalelor faze de dezvoltare ale viţei de vie: desmuguritul, creşterea lăstarilor şi inflorescenţelor, înfloritul, creşterea boabelor, faza de pârgă ş.a.). Cuprinde la fel şi unele stadii de dezvoltare ale organelor plantei, care manifestă sensibilitate sporită la atacurile patogenilor: mărimea frunzelor, mărimea boabelor- „bob de mazăre”, lungimea lăstarilor (10 – 30 cm), ramificarea (răsfirarea) inflorescentelor, caderea corolei, compactarea ciorchinelor ş.a.).

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media