Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Revitalizarea sectorului zootehnic - prioritate pentru Ministerul Agriculturii7 aprilie 2017

Vineri, 7 aprilie 2017, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat  o ședință de lucru privind revitalizarea sectorului zootehnic,  în cadrul „Institutului Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară”, din satul Maximovca, raionul Anenii-Noi.

La eveniment au fost prezenți viceminiștrii agriculturii Vasile Luca și Iurie Ușurelu, specialiști din cadrul ministerului, un grup de experți din Japonia JICA (Japan International Cooperation Agency), reprezentanți din cadrul Universității Agrare din Moldova, asociații de profil, oameni de știință și conducerea instituției Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară. Scopul de bază al întrunirii a fost de a face o revizuire a sectorului  zootehnic  din prezent și de a puncta obiectivele de revitalizare a ramurei.

Conform datelor oficiale, în Republica Moldova, în ultimii șapte ani nu s-a atestat o creștere robustă a șeptelului de animale deținute de toate formele de producere, inclusiv gospodării țărănești, gospodăriile populației și întreprinderile agricole. Spre exemplu, numărul de bovine a scăzut puțin sub nivelul de 200 mii capete, iar numărul de ovine și caprine s-a menținut în jurul a 900 mii capete.  Mai mult, evoluția șeptelului de vaci din ultimii ani nu este una promițătoare, înregistrându-se doar o creștere nesemnificativă în 2010 față de 2009, iar în perioada 2014-2016, numărul de vaci a continuat să scadă.

În anul 1989, care poate fi luat ca punct de referință pentru analiza potențialului unei ramuri agricole din Republica Moldova, pe teritoriul țării noastre existau 412 mii vaci sau de 3.2 ori mai multe decât acum. Dacă presupunem că productivitatea laptelui ar fi rămas la același nivel, atunci putem evalua că în prezent producem doar 30% din cantitatea de lapte ce se producea în 1989. Respectiv, există un potențial enorm pentru a spori capacitățile de producție. Deși există o scădere numerică în șeptelul de vaci în Republica Moldova, totuși producția de lapte este în creștere. În anul 2016, întreprinderile agricole au produs circa 22,7 mii tone de lapte, cea mai mare parte provenind de la întreprinderile din regiunea de Nord, unde s-au produs 8.6 mii tone de lapte.

În acest context, în scopul revitalizării sectorului zootehnic, Ministerul Agriculturii propune câteva  premise:

- asigurarea securității alimentare a țării;

- asigurarea siguranței alimentului;

- dezvoltarea sectoarelor conexe;

- utilizarea deșeurilor, cum ar fi dejecțiile din ferme, ca produs organic în sectorul fitotehnic;

- utilizarea eficientă a factorilor de producţie;

- asigurarea nivelului ridicat de eficienţă privind producerea, achiziţia, prelucrarea şi comercializarea laptelui şi a produselor lactate

În urma discuțiilor din cadrul ședinței și a recomandărilor specialiștilor din ramură, Ministerul Agriculturii urmează ca în scurt timp să pună la punct un plan strategic pentru redresarea situației din sectorul zootehnic.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media