Deținătorii de terenuri vor putea beneficia, în anul curent, de subvenții din bugetul de stat pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare

Published on: M, 03/16/2022 - 10:32

16 martie 2022, Chișinău - Deținătorii de terenuri vor putea beneficia, în anul curent, de subvenții din bugetul de stat pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare. Astfel, în vederea implementării Programului de îmbunătăţiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 și Planului de acțiuni pentru anii 2021-2023, cu suportul financiar de la bugetul de stat, vor fi subvenționate următoarele măsuri:

1. Aplicarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului (eoliene și hidrice);

2. Aplicarea măsurilor de ameliorare chimică a solurilor (soluri saraturate);

3. Aplicarea măsurilor de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor (implementarea proiectelor de organizare a teritoriului).

 

Conform Regulamentului privind condiţiile şi procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele investiţionale de îmbunătăţiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătăţiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, prin Hotărîrea Guvernului nr. 985/2020, vor fi pasibili de subvenţionare persoanele juridice/fizice și unitățile administrativ-teritorială de nivelul întâi, care deţin teren legal în proprietate, posesie sau folosinţă, pe perioada de implementare a proiectului şi 5 ani după realizarea investiţiei, înregistrat în registrele de publicitate, pe care urmează să aplice măsuri de conservare şi de sporire a fertilităţii solurilor terenurilor agricole conform proiectului investițional.

 

Costul total al proiectului eligibil nu va depăși suma de 1 000 000 lei. Valoarea subvenției constituie 80% din valoarea proiectului, iar contribuția proprie trebuie să fie de cel puţin 20% din costul total al proiectului investițional. Totodată, subvenţia în avans va fi acordată în două tranşe: 1 tranșă - 70%; a 2-a tranșă - 30%.

 

Depunerea dosarelor va avea loc în cadrul apelurilor anunţate de către Agenția Relații funciare și Cadastru (ARFC), prin ordinul directorului general al Agenției, la secția/serviciul teritorial al Agenției de Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA) din aria în care solicitantul va efectua investiţia conform Regulamentului.

 

Modelele actelor necesare pentru obținerea subvențiilor în avans, la proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare (modelul cererii de solicitare a subvenţiei în avans, modelul proiectului/planului de afaceri; modelul declaraţiei pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor; modelul contractului de acordare a subvenţiei în avans), pot fi studiate aici. Mai multe detalii despre condiţiile şi procedurile de acordare a subvenţiilor în avans pentru măsurile stimulate din bugetul de stat, precum și despre activitățile/lucrările, ce urmează a fi cuprinse în proiectele de execuție a măsurilor subvenționate de la bugetul de stat, pot fi consultate în anexe.