Lansarea apelului de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiecte de îmbunătățiri funciare

Published on: M, 04/05/2022 - 09:33

 

5 aprilie 2022, Chișinău – Deținătorii de terenuri pot depune cereri de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiecte de îmbunătățiri funciare, începând cu data de 11 aprilie curent și până la 7 iulie 2022.

 

În scopul asigurării managementului durabil de îmbunătățiri funciare, circa 10,0 mil. lei vor fi alocate din bugetul de stat, în vederea implementării activităților de prevenire și de combatere a eroziunii solului pe terenuri agricole, de ameliorare chimică a acestora, precum și de conservare și de sporire a fertilității.

 

Criteriile de eligibilitate stabilesc că, solicitant al subvențiilor poate fi persoana juridică/fizică sau unitate administrativ teritorială de nivelul întâi, care deține teren în proprietate, posesie sau folosință înregistrat în modul stabilit în registrele de publicitate, și urmează să implementeze proiectul într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi.

 

Pentru obținerea subvențiilor, dosarul de solicitare trebuie să includă următoarele documente: cererile de solicitare a subvenției în avans, proiectul investițional, planul de afaceri, declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor și a documentelor prezentate, declarația cu privire la conflictul de interese și contractul de acordare a subvenției în avans.

 

Dosarul de solicitare a subvenţiei în avans urmează să fie depus de către solicitant la oficiul teritorial al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, din aria în care solicitantul va efectua investiţia.