Acțiuni menite să susțină agenții economici în procesul de retehnologizare a afacerilor și optimizării cheltuielilor

Published on: M, 01/24/2023 - 09:16

24 ianuarie 2023, Chișinău - Conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a avut o ședință comună cu reprezentanții Serviciului Vamal și a mediului de afaceri, desfășurată în scopul sporirii competitivității și productivității sectorului agricol, prin înlocuirea utilajelor învechite cu cele performante.

 

În cadrul discuțiilor părțile au punctat importanța susținerii agenților economici în procesul de retehnologizare a afacerilor și optimizării cheltuielilor.

 

Conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a menționat că își dorește în Republica Moldova mai multe întreprinderi performante și produse autohtone competitive, iar pentru aceasta transformarea sectorului agricol este esențială și retehnologizarea afacerilor este soluția. În acest sens, procesul poate fi facilitat, inclusiv prin aplicarea consecventă a cadrului legislativ, astfel încât agenții economici să nu întâmpine impedimente tehnice sau să se confrunte cu ambiguități legislative ce ține de realizarea importului de echipamente agricole.

 

 

Conducerea Serviciului Vamal a recomandat agenților economici, atunci când preconizează efectuarea unei operațiuni de import sau de export, să solicite organelor vamale emiterea unei decizii tarifare prealabile.

 

De menționat, că decizia tarifară prealabilă asigură previzibilitatea și simplifică procesul de vămuire. Suplimentar, în cadrul ședinței a fost explicat procesul de emitere a unei decizii prealabile, nemijlocit ce este necesar să fie anexat la cerere: fotografii, acte care să includă descrierea și principalele caracteristici, instrucțiuni de utilizare, dar și dovada operațiunii de export sau import preconizată.