Fermierii pot solicita subvenții în avans pentru proiecte de îmbunătățire, ameliorare și protecție a solului

Published on: M, 05/22/2024 - 16:27

22 mai 2024, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea apelului de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans pentru proiectele investiționale privind lucrările de îmbunătăţiri funciare, ameliorare și protecție a solului.

 

În scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol, până pe 19 iulie 2024, agricultorii pot depune cereri la AIPA. Menționăm că, subvențiile, constituie 80% din valoarea proiectului eligibil și nu vor depăși 800 mii lei. Acestea vor fi acordate pentru activitățile ce țin de: prevenirea și de combaterea eroziunii solului; ameliorarea chimică a solurilor; conservarea și sporirea fertilității solurilor terenurilor agricole.

 

Dosarul de solicitare a subvenţiei în avans urmează să fie depus de către solicitant la secția/serviciul teritorial al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, din aria în care solicitantul va efectua investiţia. Criteriile de eligibilitate stabilesc că, solicitant al subvențiilor poate fi persoana juridică/fizică sau unitatea administrativ teritorială de nivelul întâi, care deține teren în proprietate, posesie sau folosință, înregistrat în modul stabilit de lege, și urmează să implementeze proiectul într-o unitate administrativ - teritorială de nivelul întâi.

 

Plățile vor fi efectuate în două tranșe:

I Tranșă - 70% din valoarea subvenției, care va fi achitată în condiția prezentării dovezilor cofinanțării din partea Beneficiarului în proporție de cel puțin 20%, din valoarea proiectului investițional;

II Tranșă – 30% din valoarea subvenției, se va efectua în baza cererii de debursare, la darea în exploatare a obiectului investiției și prezentarea actelor confirmative. 

 

Pachetul de documente necesar, ce urmează a fi depus, poate fi accesat pe site-ul AIPA la rubrica: Subvenții în avans - îmbunătățiri funciare 2024, sau aici.