Noutăți

Anunțuri

2023-11-29

 

Selectarea și contractarea unui expert local în științe ale solului în cadrul Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova pentru acordarea suportului IP „IPAPS N. DIMO” la elaborarea „Metodologiei studiilor pedologice în Republica Moldova”

 


2023-09-12

 

Granturi pentru finanțarea activităților de cercetare în Agricultura Conservativ

 


2023-09-05

 

Extins prin relansare: Selectarea consultantului pentru crearea bazei de date a furnizorilor de pompe de apă pentru irigare cu utilizarea energiei regenerabile (solare și eoliene), prețurilor și caracteristicilor tehnice în cadrul Proiectului Reziliență Rurală.

 


2023-08-28

 

Granturi pentru finanțarea loturilor demonstrative de diseminare a practicilor de gestionare a apei în cadrul exploatației agricole (tehnologii eficiente de irigare) în zonele rurale vulnerabile la schimbările climatice

 


2023-08-25

 

Invitație la licitație  „Lucrări de înființare/reabilitare a pășunilor”  (6 loturi – a câte un lot per localitate)”

 

 


2023-08-23

 

RELAUNCHED: Request for expressions of interest: Infrastructure Project Development Engineer

 


2023-08-21

 

MAIA anunță criteriile de eligibilitate și termenul pentru concursul de selectare a prestatorilor de servicii de consiliere și formare în agricultură

 


2023-08-21

 

RELAUNCHED - Request for expressions of interest: Development of the communication strategy and implementation of the national information campaign of the TRTP project (for consulting firms)

 


2023-08-21

 

Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii pentru elaborarea și implementarea aplicației ”Găsește finanțare și calculează costul investiției”

 

 


 2023-08-21

 

Request for expressions of interest: Monitoring and Evaluation Manager

 


 

2023-08-21

 

Selectarea consultantului pentru crearea bazei de date a furnizorilor de pompe de apă pentru irigare cu utilizarea energiei regenerabile (solare și eoliene), prețurilor și caracteristicilor tehnice în cadrul Proiectului Reziliență Rurală.

 


 

2023-08-21

 

Extins prin relansare: Selectarea prestatorului de Servicii privind elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru proiectele de infrastructură depuse la concurs de grupurile-client și care vor fi finanțare în cadrul Proiectului Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale

 


 

2023-07-04

 

Extins prin relansare: Selectarea prestatorilor de servicii la elaborarea, imprimarea materialelor tipografice și sisteme de prezentare a informației

 


 

2023-06-28

 

Selectarea prestatorilor de servicii la elaborarea, imprimarea materialelor tipografice și sisteme de prezentare a informației

 


 

2023-06-22

 

Request for expressions of interest: Development of the communication strategy and implementation of the national information campaign of the TRTP project (for consulting firms)

 


2023-05-22

 

Selectarea prestatorului de servicii pentru organizarea vizitei de studiu în Republica Kârgâză

 


 2023-04-28

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță concurs pentru contractarea a unui expert în domeniul elaborării Analizei impactului de reglementare (AIR)

 


2023-04-27

 

Relaunched: Selection of Gender, Targeting and Social Inclusion Specialist under Talent Retention for Rural Transformation Project

 


2023-04-19

 

APEL pentru depunerea cererii de granturi - loturilor demonstrative de diseminare a practicilor de gestionare a apei în cadrul exploatației agricole

 


2023-04-10

 

Relaunched: Selection of Gender, Targeting and Social Inclusion Specialist under Talent Retention for Rural Transformation Project

 


2023-04-10

 

Cerere de exprimare a interesului: Specialist în procurări

 


2023-03-30

 

Extins prin relansare: Invitație la concurs: Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1,3 km din com. Trușeni, (str. Durlești, s. Dumbrava) mun. Chișinău

 


2023-03-17

 

Cerere pentru exprimarea interesului: șofer /cu responsabilități de logist (consultanți individuali)

 


2023-03-13

 

Request for expressions of interest: Completion Survey for Rural Resilience Project (Consulting Firms)

 


2023-03-13

 

Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” anunţă concurs pentru producerea formelor parentale  a hibrizilor de porumb marca „Porumbeni” pentru anul 2023

 


2023-03-01

 

Invitație la licitație: „Lucrări de înființare/reabilitare a pășunilor” (14 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


2023-02-23

 

Invitație la concurs: Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1,3 km din com. Trușeni, (str. Durlești, s. Dumbrava) mun. Chișinău

 


2023-02-23

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea serviciilor de elaborare Analizei Cost – Beneficiu a propunerii de proiect „Digitalizarea arhivei Ministerului„

 


2023-02-22

 

Extins prin relansare: Selectarea responsabililor tehnici pentru supravegherea lucrărilor civile la construcția obiectelor de infrastructură finanțate în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII) în anul 2023

 


2023-02-17

 

Cerere de exprimare a interesului: Specialist în procurări

 


2023-02-16

 

Extins prin relansare: Cerere de exprimare a interesului: Consultant în domeniul Rezilienței Climatice

 


2023-02-10

 

Selectarea responsabililor tehnici pentru supravegherea lucrărilor civile la construcția obiectelor de infrastructură finanțate în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII) în anul 2023

 


2023-02-09

 

Cerere de exprimare a interesului: Specialist Servicii Financiare și Dezvoltare Rurală

 


2023-02-03

 

Cerere de exprimare a interesului: Consultant în domeniul Rezilienței Climatice

 


2023-01-24

 

Request for expressions of interest: Climate Resilience Consultant

 


2023-01-09

 

Invitație la licitație: „Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție” (17 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


 Arhivă anunțuri până la 31.12.2022