Noutăți

Anunțuri

 

2023-09-12

 

Granturi pentru finanțarea activităților de cercetare în Agricultura Conservativ

 


2023-09-05

 

Extins prin relansare: Selectarea consultantului pentru crearea bazei de date a furnizorilor de pompe de apă pentru irigare cu utilizarea energiei regenerabile (solare și eoliene), prețurilor și caracteristicilor tehnice în cadrul Proiectului Reziliență Rurală.

 


2023-08-28

 

Granturi pentru finanțarea loturilor demonstrative de diseminare a practicilor de gestionare a apei în cadrul exploatației agricole (tehnologii eficiente de irigare) în zonele rurale vulnerabile la schimbările climatice

 


2023-08-25

 

Invitație la licitație  „Lucrări de înființare/reabilitare a pășunilor”  (6 loturi – a câte un lot per localitate)”

 

 


2023-08-23

 

RELAUNCHED: Request for expressions of interest: Infrastructure Project Development Engineer

 


2023-08-21

 

MAIA anunță criteriile de eligibilitate și termenul pentru concursul de selectare a prestatorilor de servicii de consiliere și formare în agricultură

 


2023-08-21

 

RELAUNCHED - Request for expressions of interest: Development of the communication strategy and implementation of the national information campaign of the TRTP project (for consulting firms)

 


2023-08-21

 

Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii pentru elaborarea și implementarea aplicației ”Găsește finanțare și calculează costul investiției”

 

 


 2023-08-21

 

Request for expressions of interest: Monitoring and Evaluation Manager

 


 

2023-08-21

 

Selectarea consultantului pentru crearea bazei de date a furnizorilor de pompe de apă pentru irigare cu utilizarea energiei regenerabile (solare și eoliene), prețurilor și caracteristicilor tehnice în cadrul Proiectului Reziliență Rurală.

 


 

2023-08-21

 

Extins prin relansare: Selectarea prestatorului de Servicii privind elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru proiectele de infrastructură depuse la concurs de grupurile-client și care vor fi finanțare în cadrul Proiectului Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale

 


 

2023-07-04

 

Extins prin relansare: Selectarea prestatorilor de servicii la elaborarea, imprimarea materialelor tipografice și sisteme de prezentare a informației

 


 

2023-06-28

 

Selectarea prestatorilor de servicii la elaborarea, imprimarea materialelor tipografice și sisteme de prezentare a informației

 


 

2023-06-22

 

Request for expressions of interest: Development of the communication strategy and implementation of the national information campaign of the TRTP project (for consulting firms)

 


2023-05-22

 

Selectarea prestatorului de servicii pentru organizarea vizitei de studiu în Republica Kârgâză

 


 2023-04-28

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță concurs pentru contractarea a unui expert în domeniul elaborării Analizei impactului de reglementare (AIR)

 


2023-04-27

 

Relaunched: Selection of Gender, Targeting and Social Inclusion Specialist under Talent Retention for Rural Transformation Project

 


2023-04-19

 

APEL pentru depunerea cererii de granturi - loturilor demonstrative de diseminare a practicilor de gestionare a apei în cadrul exploatației agricole

 


2023-04-10

 

Relaunched: Selection of Gender, Targeting and Social Inclusion Specialist under Talent Retention for Rural Transformation Project

 


2023-04-10

 

Cerere de exprimare a interesului: Specialist în procurări

 


2023-03-30

 

Extins prin relansare: Invitație la concurs: Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1,3 km din com. Trușeni, (str. Durlești, s. Dumbrava) mun. Chișinău

 


2023-03-17

 

Cerere pentru exprimarea interesului: șofer /cu responsabilități de logist (consultanți individuali)

 


2023-03-13

 

Request for expressions of interest: Completion Survey for Rural Resilience Project (Consulting Firms)

 


2023-03-13

 

Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” anunţă concurs pentru producerea formelor parentale  a hibrizilor de porumb marca „Porumbeni” pentru anul 2023

 


2023-03-01

 

Invitație la licitație: „Lucrări de înființare/reabilitare a pășunilor” (14 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


2023-02-23

 

Invitație la concurs: Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1,3 km din com. Trușeni, (str. Durlești, s. Dumbrava) mun. Chișinău

 


2023-02-23

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea serviciilor de elaborare Analizei Cost – Beneficiu a propunerii de proiect „Digitalizarea arhivei Ministerului„

 


2023-02-22

 

Extins prin relansare: Selectarea responsabililor tehnici pentru supravegherea lucrărilor civile la construcția obiectelor de infrastructură finanțate în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII) în anul 2023

 


2023-02-17

 

Cerere de exprimare a interesului: Specialist în procurări

 


2023-02-16

 

Extins prin relansare: Cerere de exprimare a interesului: Consultant în domeniul Rezilienței Climatice

 


2023-02-10

 

Selectarea responsabililor tehnici pentru supravegherea lucrărilor civile la construcția obiectelor de infrastructură finanțate în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII) în anul 2023

 


2023-02-09

 

Cerere de exprimare a interesului: Specialist Servicii Financiare și Dezvoltare Rurală

 


2023-02-03

 

Cerere de exprimare a interesului: Consultant în domeniul Rezilienței Climatice

 


2023-01-24

 

Request for expressions of interest: Climate Resilience Consultant

 


2023-01-09

 

Invitație la licitație: „Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție” (17 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


 Arhivă anunțuri până la 31.12.2022